triedna kniha  m365
 logo ms male  skd
 jedalen

Formácia učiteľov

„Z plnosti srdca, hovoria ústa!“  (Lk 6,45)

Slová sú nevyhnutnou súčasťou interakcie medzi žiakom, učiteľom i rodičom. Učiteľ slovami často dokáže zmeniť vzniknutú situáciu, a preto je veľmi dôležité, čím si plní srdce. 

  • Každoročne sa zúčastňujeme trojdňových duchovných cvičení pod vedením skúsených exercitátorov.
  • Raz za mesiac mávame v popoludňajších hodinách duchovné obnovy, ktoré vedú miestni kňazi.
  • Veľmi nám pomáha tzv. chvíľka na modlitbu. Je to krátke 10-minútové zastavenie sa počas dňa a všetci, ktorí majú voľnú chvíľku a neučia, nepracujú, neupratujú, sa modlia v kaplnke za školu.

Ak máme srdce plné Ježiša, tak o tom budú svedčiť aj naše slová!

phoca thumb m 001