triedna kniha  m365
 logo ms male  
 jedalen

ŠKOLA prechádza do ČERVENEJ FÁZY

RIADITEĽSTVO ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga OZNAMUJE RODIČOM A ŽIAKOM, ŽE PO KONZULTÁCII S RÚVZ V DOLNOM KUBÍNE  ŽIACI ročníkov 3.A, 7.A, 7.B a 8.A zostávajú v domácej povinnej karanténe do 28.9.2020 ( 10 dní od kontaktu) ..  

Nástup do školy pre týchto žiakov je v utorok 29.9.2020.  

Budú sa učiť dištančne podľa upraveného rozvrhu hodín pre takúto mimoriadnu situáciu.   

posledný kontak s pozitívne testovanou osobou v piatok 18.9.2020    

KARANTÉNA ZAČALA: 24.09.2020  

KARANTÉNA KONČÍ:    28.09.2020 

NÁSTUP DO ŠKOLY :     29.09.2020 

PROSÍME O DODRŽIAVANIE KARANTÉNY A ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE. 

V prípade príznakov kontaktujte svojho lekára.

INFORMÁCIE pre rodičov vyučovanie v školskom roku 2021-2022

Vážení rodičia!

Za účelom bezpečného prostredia v škole Vám zasielame pár informácií ku začiatku školského roka. Pre vyučovanie bude platiť ŠKOLSKÝ SEMAFOR. Nastupujeme v zelenej fáze. Budeme sa učiť prezenčne. Počas roka budeme postupovať podľa COVID AUTOMATU.

Mimoriadna situácia

PREHĽAD OPATRENÍ - KARANTÉNA TRIED V AKTUÁlNOM ŠKOLSKOM ROKU

V školskom roku 2022/2023 sa budeme v rámci mimoriadnej situácie ohrozením na vírus Covid -19  počas šk. roka riadiť platným dokumentom „Zelená otvoreným školám“

 

 

 

Celkový zoznam opatrení COVID 19 publikovaných v školskom roku 2021/2022

Celkový zoznam opatrení COVID 19 publikovaných v školskom roku 2020/2021

Projekty

Projekty 2022-2023