triedna kniha  m365
 logo ms male  skd
 jedalen

DILONGOVA TRSTENÁ 2022 -XXX.ročník

ministerstvo skolstva  Stare Logo ZSDilong logo trstena 

Dňa 2.júna sa v priestoroch školy ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga, Kultúrneho domu i Kina v Meste Trstená konal XXX. ročník celoštátnej súťaže v umeleckom prednese slovenskej a svetovej spirituálnej poézie a prózy „Dilongova Trstená 2022“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu.  

Tridsiaty ročník súťaže sa tešil veľkému záujmu, o čom svedčí fakt, že do súťaže bolo prihlásených viac ako 80 recitátorov z celého Slovenska vo všetkých štyroch kategóriách: I. kategória poézia/próza žiakov 5.a 6.ročníkov a 1.roč.osemročných gymnázií, II. kategória poézia/próza žiakov 7.a 9.ročníkov a 2.-4.roč.osemročných gymnázií, III. kategória poézia/próza študentov stredných škôl a 5.- 8.roč.osemročných gymnázií, IV. kategória poézia/próza dospelých.

Po slávnostnom otvorení súťaže Mgr. Danielou Paľovou, príhovore pani primátorky PhDr. Ing. Magdalény Zmarzlákovej sme venovali spomienku odhalením pamätnej tabule prof. Jánovi Štepitovi, ktorý bol jedným zo zakladateľovi tejto súťaže a jej dlhoročný porotca.  Pamätná tabuľa bude osadená na budove Gymnázia Martina Hattalu v Trstenej.

Program pokračoval vystúpením herca Lukáša Latináka, ktorý umelecky zarecitoval a svojím vystúpením spríjemnil a odľahčil trému a stres súťažiacich recitátorov. Zároveň bol člen poroty. Súťažiaci recitovali v šiestich miestnostiach so šiestimi trojčlennými porotami. Každá porota bola zložená z odborníkov na prednes z celého Slovenska, ktorá po vypočutí všetkých ukážok prednesu vybrala víťazov a zdôvodnila výber počas rozboru so súťažiacimi a ich učiteľmi alebo rodičmi.

Pred slávnostným vyhodnotením súťaže nám chvíľku napätia spríjemnilo spevácke vystúpenie Zboru Mária z Trstenej.

Víťazom blahoželáme. Všetci boli odmenení diplomom, knihami a vecnými upomienkovými darčekmi. Všetci recitátori dôstojne a so cťou zvládli náročnú súťaž s vysokou konkurenciou a s náročnými textami. Ďakujeme im za účasť a všetkým súťažiacim a samozrejme aj tým, ktorí súťažiacich pripravovali,  prajeme ešte veľa síl a chuti do ďalších recitačných súťaží.

Výherná listina

Autorom úvodného obrazu  R. Dilonga vytvoreného pieskovaním sú žiačky 8.B triedy podľa návrhu Mgr. Ľ. Smatanu.