triedna kniha  m365
 logo ms male  
 jedalen

PREVÁDZKA MŠ POČAS LETNÝCH PRÁZDNIN

Milí rodičia detí MŠ!

Počas letných prázdnin bude prevádzka našej materskej školy realizovaná v mesiaci JÚL, t. z. od 1. 7. 2021 do 30. 7. 2021 v triedach MŠ pri Oravici.

Prosíme rodičov, ktorí majú záujem o umiestnenie detí do MŠ počas letných prázdnin, aby do 2. júna 2021 záväzne prihlásili svoje dieťa u svojich triednych učiteliek.

Zároveň prosíme rodičov prihlásených detí, aby uhradili príspevok za mesiac júl do 25. júna. Je to podmienka nástupu.

V čase od 2. 8. 2021 do 24. 8. 2021 bude v súlade s § 2 ods. 6 Vyhlášky č.306/2008 Z.z. o materskej škole prevádzka prerušená z dôvodu čerpania dovoleniek, dôkladného čistenia a dezinfekcie prostredia MŠ a hračiek.

V dňoch od 25. 8. do 31. 8. 2021 bude umožnené novoprijatým deťom nastúpiť na tzv. adaptačný týždeň.

Ďakujeme za pochopenie. Veríme, že spoločne zvládneme leto k vzájomnej spokojnosti. Prípadné otázky prosíme osobne alebo na tel. čísle 0911 205 493