DILONGOVINY KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY
Moderné vzdelávacie metódy v súlade s kresťanským učením.

DILONGOVINY

ČÍTAJ VIAC

KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY

Nestačí žiakom odovzdávať vedomosti, citlivým a primeraným spôsobom chceme formovať ich osobnosť v súlade s učením Ježiša Krista.
Čítaj Viac

ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Každý z nás dostal veľa talentov a schopností. Úlohou učiteľa je v každom žiakovi ich objaviť, rozvíjať a podporovať.
Čítaj Viac

Európsky deň jazykov

EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV. Počas troch dní sme sa na hodinách angličtiny dozvedeli prostredníctvom kvízov niečo o jazykovej rozmanitosti Európy, vyskúšali sme rozprávať po taliansky, španielsky, naučili sme sa názvy niektorých európskych krajín v posunkovom jazyku.

phoca thumb m 001

Prvá pomoc - školenie učiteľov

Pedagógovia našej školy sa snažia robiť pre  bezpečnosť žiakov maximum. Preto sa aj vo štvrtok 14. októbra 2021 zúčastnili školenia prvej pomoci pod odborným vedením Bc. Moniky Luckej, ktorá má bohaté skúsenosti z RZP.

phoca thumb m 005

MIRABILIS

Od októbra beží MiRABILIS - korekčný program, ktorého cieľom je pôsobiť na žiakov nielen po edukačnej stránke, ale rozvíjať aj tu osobnostnú. Žiaci zažívajú situácie, ktoré im ukazujú, že byť iný nie je na škodu. Zisťujú na vlastnom zážitku, ktoré vlastnosti sú v škole potrebné a má význam ich rozvíjať.

phoca thumb m 002

MISIJNÝ DEŇ

Mesiac október sa spája s misiami. Každoročne sa počas októbra realizujú rôzne prezentácie, prednášky o misiách vo svete či misijné zbierky v kostoloch. Aj my sme spoločne prežili Misijný deň spolu s misionárom vdp. Filipom Orlovským.  Ďakujeme mu za pútavú prednášku, podnetnú diskusiu i slová povzbudenia vo svätej omši pre náš duchovný rast. 

phoca thumb m 001