DILONGOVINY KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY
Moderné vzdelávacie metódy v súlade s kresťanským učením.

DILONGOVINY

ČÍTAJ VIAC

KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY

Nestačí žiakom odovzdávať vedomosti, citlivým a primeraným spôsobom chceme formovať ich osobnosť v súlade s učením Ježiša Krista.
Čítaj Viac

ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Každý z nás dostal veľa talentov a schopností. Úlohou učiteľa je v každom žiakovi ich objaviť, rozvíjať a podporovať.
Čítaj Viac

ČERVENÁ STREDA

Červená škola? Áno, je červená streda! Dnes je významný deň – Červená streda – kedy sa rôzne verejné objekty na celom svete vysvietia na červeno: britský parlament, rímske Koloseum, socha Krista v Rio de Janeiro, Bratislavský hrad, kostoly či katedrály po celom svete. Pripomínajú nespravodlivosť a utrpenie, ktoré zažívajú ľudia pre svoje vierovyznanie.

phoca thumb m 001

Záložka do knihy spája školy

Už tradične v októbri sa so žiakmi zapájame do peknej česko-slovenskej aktivity Záložka do knihy spája školy. Tentokrát nám bola pridelená ZŠ v Senci. Naši žiaci sa s chuťou pustili do práce. Kreslili a vyrábali záložky ostošesť. Posúďte sami, ako sa im podarili. Balík už putuje do Senca a my zo srdca ďakujeme seneckým žiakom za ich záložky.

phoca thumb m 001

Októbrová súťaž o najkrajší vlastnoručne vytvorený ruženec

Ruženec môže byť obrovský alebo úplne maličký, pestrofarebný alebo jednofarebný, zo všetkých možných materiálov. Ale modlitba, ktorá sa s ním spája, je stále tá istá. V októbri, ktorý je aj mesiacom sv. ruženca, mali naši žiaci možnosť znovu ukázať svoju šikovnosť a tvorivosť. Vyrábali ružence z rôznych netradičných materiálov.

phoca thumb m 001

Pestrá jeseň na regionálnej výchove

Plány nám vyšli!!!

Regionálna výchova – predmet, v rámci ktorého sa šiestaci s pani učiteľkou D. Krasuľovou snažia poznávať náš nádherný región zážitkovými spôsobmi, z klasickej školskej lavice priamo do terénu.

phoca thumb m 001