Plenárne ZRPŠ

Vážení rodičia!

V pondelok 12. októbra 2020 sa konalo v online priestore PLENÁRNE ZRPŠ.

Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí sa pripojili a vyskúšali si nový, doteraz nevyskúšaný spôsob komunikácie medzi školou a rodičmi.

Triedne rodičovské združenia má každá trieda individuálne po dohode s triednym učiteľom. Stretnutie triednych dôverníkov bude ohlásené vopred.

PROGRAMOM  ZRPŠ bolo po úvodnej modlitbe podanie Správy o výsledkoch za minulý školský rok, predstavenie Školského vzdelávacieho programu na 2020/2021 a aktualizácie v Školskom poriadku.

 

Finančnú správu z príspevku 10 Eur na žiaka za minulý rok podala zástupkyňa predsedu ZRPŠ Mgr. Jana Letašiová.

Bol schválený RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK na nový školský rok 2020/2021, ktorý zostal v nezmenenej sume 10 Eur na žiaka. Prosíme dať triednemu učiteľovi.

Zároveň úprimne ďakujeme za všetky dobrovoľné príspevky na zlepšovanie a rekonštrukciu prostredia žiakov na sponzorský účet školy SK63 0200 0000 0022 3420 1656.


Vopred Vám ďakujeme za spoluprácu.


Vytlačiť