triedna kniha  m365
 logo ms male  skd
 jedalen

PREVÁDZKA MŠ POČAS LETNÝCH PRÁZDNIN

Milí rodičia detí MŠ!

Počas letných prázdnin bude prevádzka našej materskej školy realizovaná v mesiaci JÚL, t. z. od 1. 7. 2024 do 31. 7. 2024 v triedach MŠ pri Oravici.

Zároveň prosíme rodičov prihlásených detí, aby uhradili príspevok za mesiac júl

do 25. júna. Je to podmienka nástupu.

V čase od 1. 8. 2024 do 23. 8. 2024 bude v súlade s  § 2 ods. 3 platnej Vyhlášky č.306/2008 Z.z. o materskej škole v znení neskorších úprav prevádzka prerušená z dôvodu čerpania dovoleniek, dôkladného čistenia a dezinfekcie prostredia MŠ a hračiek.

V prípade potreby môžete z dôvodu uzavretia predškolského zariadenia požiadať Sociálnu poisťovňu o ošetrovné.

Pre rodičov novoprijatých detí bude v dňoch od 26. 8. do 30. 8. 2024 umožnené nastúpiť na tzv. adaptačný týždeň.

Ďakujeme za pochopenie.

Veríme, že spoločne zvládneme leto k vzájomnej spokojnosti.

Prípadné otázky prosíme osobne alebo na tel. čísle 0911 205 493.