Patrón 4.A triedy- sv. František z Assisi

4. októbra má sviatok sv. František z Assisi- patrón ochrancov životného prostredia, ekológov. Preto žiaci 4. A triedy oslavovali sviatok svojho patróna v jesennej prírode. Spoločne po cyklotrase šli na bicykloch ku kaplnke v Liesku, kde sa spoločne pomodlili, potom si pripomenuli modlitbu sv. Františka o pokoj.

phoca thumb m 001

 

Cestou mohli obdivovať krásnu jesennú prírodu. Putovanie na bicykloch ukončili po cyklotrase v Suchej Hore, kde sme sa pomodlili pri soche Panny Márie. Svojmu patrónovi sv. Františkovi z Assisi ďakujú za pekné počasie, ochranu počas výletu na bicykloch a Pánu Bohu za požehnaný deň a šťastný návrat domov.

Modlitba sv. Františka o pokoj:

Pane, urob ma nástrojom svojho pokoja.

Daj, aby som vnášal lásku, kde panuje nenávisť;

odpustenie, kde sa množia urážky;

 jednotu, kde vládne nesvornosť.

Daj, aby som prinášal pravdu tým, čo blúdia;

vieru tým, čo pochybujú;

nádej tým, čo si zúfajú;

svetlo tým, čo tápu vo tmách;

radosť tým, čo smútia.

Pane, daj, aby som sa snažil skôr potešovať iných,

než aby mňa potešovali;

skôr chápať iných, než aby mňa chápali;

skôr milovať iných, než aby mňa milovali.

Pretože len keď dávame – nadobúdame;

len keď zabúdame na seba – nachádzame seba samých;

len keď odpúšťame – dostáva sa nám odpustenia;

len keď odumierame sebe – povstávame k večnému životu. Amen.


Vytlačiť