triedna kniha  m365
 logo ms male  skd
 jedalen

Zbierka pre Zaitunku

V týždni od 20. novembra do 24. novmbra ste sa zapojili do zbierky určenej pre Zaitunku z Ugandy. Vďaka Vašej dobroprajnosti môže chodiť do odbornej školy, kde sa učí za krajčírku a okrem stravy tiež dostáva základnú zdravotnú starostlivosť.

2023 zaitunah

Ďakujeme všetkým žiakom, rodičom, pánom učiteľom a pani učiteľkám aj z materskej škôlky, ktorí sa do tejto zbierky zapojili. Spolu sa vyzbieralo 456 €.

Srdečné Pán Boh zaplať!