triedna kniha  m365
 logo ms male  skd
 jedalen

Plenárne stretnutie rodičov v školskom roku 2023/2024

V dňoch 9. a 10. októbra sa v priestoroch základnej školy a v jedálni školy konalo Plenárne stretnutie rodičov žiakov ZŠ a rodičov detí MŠ.

V programe boli rodičia oboznámení s fungovaním školy, školským vzdelávacím programom, školským poriadkom, právami a povinnosťami rodiča, s používaním mobilnej komunikačnej aplikácie Edupage, web stránkou školy a Facebooku zsdilong, s organizáciou školského roka 2023/2024 a zároveň so Záverečnou správou za minulý školský rok.

Ďakujem pani MUDr. Červeň Šebovej a Mgr. Mgr. Zuzane a Gostíkovej za prednášky v rámci spolupráce na rozvoji zdravia našich detí, žiakov a rodičov.

Schválil sa rodičovský príspevok ZRPŠ za žiaka ZŠ v sume 15 Eur a 15 Eur za dieťa v MŠ.

Triedne kolektívy si vytvárajú zároveň po dohode s rodičmi svoje triedne fondy v sume 10 Eur za dieťa.

Ďakujeme všetkým rodičom aj za dobrovoľný príspevok, ktorý použijeme na revíziu a inštaláciu novšieho kamerového systému.

Rodičia jednotlivých tried si zvolili triednych dôverníkov, ktorí budú v novembri 2023 pozvaní na 1.pracovné stretnutie.

Zároveň sa konali voľby zástupcov rodičov do Rady školy, ktorá začne pracovať v novom funkčnom období od 25.11.2023.

Za rodičov ZŠ boli zvolení kandidáti: PaedDr. Miroslava Jagelčáková a Ing. Anna Kuráňová.

Za rodičov MŠ boli zvolení kandidáti: Ing. Vladimír Rehák a Mgr. Ivana Karasová.

Úprimne ďakujem všetkým kandidátom, ktorí prejavili záujem pracovať pre dobro a rozvoj v Rade školy. Zároveň zvoleným kandidátom vyprosujem veľa požehnania v práci pre dobro a rozvoj katolíckej školy.