triedna kniha  m365
 logo ms male  skd
 jedalen

Začiatok školského roka 2023 – 2024

Teším sa, že ste nezabudli čarovné slovíčka a ráno zaznievali pozdravy „Dobrý deň“, „Dobré ráno“, „Pochválený buď Ježiš Kristus“. Je jedno, ktorý pozdrav si vyberiete, len nezabúdajte na pozdrav každý deň.

Škola je pripravená začať nový školský rok! Máme vymaľované a vynovené nové 2 prvácke triedy, vymaľovanú školskú kuchyňu, vynovuje sa školská kaplnka, obnovuje sa kamerový systém a naša škola dostáva nové šaty. Buďte hrdí na svoju školu a verím, že novú fasádu nebudete ničiť. Vážte si prácu druhých, krásne nové prostredie a ja naozaj úprimne ďakujem všetkým, ktorí prispeli k tomu, aby mohla škola pre svojich žiakov a deti zabezpečiť čo najlepšie podmienky na vyučovanie.

phoca thumb m 001

Naši učitelia sú všetci vzdelaní a kvalifikovaní pre prácu v školstve. V MŠ máme dve nové pani učiteľky, do ŠKD sa vrátila pani učiteľka z rodičovskej dovolenky. Máme celý podporný tím- špeciálnu pedagogičku, školskú psychologičku, pána kaplána aj pedagogické asistentky. V tomto šk. roku 1.ročník ponúka experimentálne overovanie. Nie je to o tom, učiť niečo úplne iné, nové, ale v zmysle prepájania rovnakých tém cez všetky predmety. Bude sa vyučovať blokovo a projektovo. Aby dieťa lepšie pochopilo nové pojmy a samostatne začali lepšie chápať učivo. Tento školský rok bude aj inak fungovať Školský klub, čakajú nás zmeny, ktoré obohatia žiakov. Ponúkame široký výber záujmových popoludňajších aktivít. Buďte prosím trpezliví pri nastavovaní zmien. Komunikujte s učiteľmi, pozerajte sa na problémy a úlohy ktoré riešime pohľadom – ako sa to dá vylepšiť a ľahšie zvládnuť, nie že to nejde, to sa nedá, to mi nevyhovuje. Často sa nám predkladá systém vzdelávania z iných štátov, ale my si musíme pripraviť taký, ktorý je šitý na nás.

Drahé deti – predškoláci MŠ, naši prváci, náš nový rok sa bude niesť v pomenovaní ROK VNÍMANIA. Budete si čítať a pracovať s knihou Vnímajkovia a spoznávať, že na svete je veľa detí a nie každé má také nádherné triedy ako vy a môže chodiť do školy alebo do škôlky. Keď chcete, aby vám narástli svaly, musíte pravidelne cvičiť, nejde to na jedenkrát. A tak to je aj s vedomosťami – pravidelne sa musíte učiť, aby ste ich získali. Prajem vám, aby sa vám v škôlke aj škole páčilo a radi ste sa učili.

Milí žiaci, vnímajte seba každý jeden z vás AKO RASTIETE: vo vzdelávaní- vo vedomostiach, ale aj osobnostne- ľudsky. Vnímajte aj druhých a snažte sa pozerať okolo seba aj očami druhých. A neposudzujte, neohovárajte, nehodnoťte druhého. Nemusíte byť všetci rovnakí. To, čo chcem pripomenúť, sa týka všetkých kolektívov. Je na každom z vás, drahí žiaci, aké prostredie si vo svojej triede vytvoríte. Čím každý z vás prispeje: či sa budete spolu radi vídavať, radi stretávať, rešpektovať sa, alebo si robiť naschvál zle.

Naši starší žiaci, deviataci, ponúkame vám okrem vzdelávania aj školu, kde môžete zažiť pocit bezpečia, kde si môžete budovať vzťahy, kde môžete rozvíjať svoju osobnosť, kde môžete slušným spôsobom vyjadriť svoj názor, kde hodnoty kresťanstva a vzdelanie ide ruka v ruke. Ale! Ale tie všetky dvere sa otvárajú z vášho vnútra! Nedostanete super život na tácke, nastáva čas, že za svoj život preberáte sami zodpovednosť. To, čo často pripomínam, nezabúdajte: „Obete majú veľkú televíznu obrazovku, vodcovia – veľkú knižnicu.“ Vážte si rodičov aj učiteľov. Sú pre vás zdrojom hodnôt.

Drahí učitelia a všetci naši nepedagogickí zamestnanci. Ďakujem, že vďaka každému z vás je práca v našej základnej i materskej škole ukážkou kvalitnej služby smerom k deťom a žiakom. Sme služba a učitelia, nehanbite sa, prosím, byť vnútri dieťaťom- hravým, radostným. Buďte aj prísny a náročný, ale s láskou. Lebo atmosféra, ktorú v škole vytvoríme, pôjde s deťmi, ktoré nám „prejdú rukami“ celý život.

Zajtra začne bežný pracovný deň, slávnostná chvíľa vyprchá, preto nám prajem, uchovajme si v srdci radosť. Tento rok bolo v auguste v Španielsku, v Lisabone 37. svetové stretnutie mládeže s Pápežom Františkom, kde sa zúčastnilo vyše 1,5 milióna mladých ľudí z celého sveta. Pápež František viackrát zdôraznil, že na to, aby človek mohol ponúknuť radosť druhým, musí sa najprv on sám naučiť byť radostný. A všetkým odkazuje: „Vy naši mladí, ste budúcnosť, pripravujete sa na svet, ktorý budete viesť. A Jediný čas, keď sa na niekoho musíte pozerať zhora, je vtedy, keď mu musíte podať ruku, aby ste ho zdvihli. Každý z nás je dar, jedinečný dar vo svojich hraniciach, vzácny a posvätný dar pre Boha, pre kresťanské spoločenstvo a pre ľudské spoločenstvo. A tak, takí, akí sme, obohacujme okolie a nechajme sa obohatiť okolím!“ Abstraktná láska neexistuje. Platonická láska je akoby na obežnej dráhe, je treba konkrétnu lásku, tú, ktorá si „zašpiní ruky“. “

Vážení rodičia, ďakujem vám za spoluprácu, ochotu, prejavy povzbudenia a poďakovania. A ďakujem všetkým, ktorí svojou prácou, angažovanosťou po celý rok vytvárate podmienky a pracujete pre dobro iných tým, že si „špiníte ruky“ dotýkaním sa reality a života druhých. Ďakujem vám z celého srdca.

Modlím sa, nech sa naše srdcia a mysle cez ROK Vnímania naplnia pokojom a nech nás Pán požehnáva počas celého školského roka 2023/2024.