Super Florbal KIDS (1. A)

Prekážková florbalová dráha Super Florbal KIDS - žiaci 1. A triedy trénovali na túto súťaž, ale v okrese Tvrdošín boli jediný, preto sa nemohli zúčastniť nepostupovej súťaže. Trať mala  5 florbalových stanovíšť:

č. 1: Vedenie lopty okolo a pomedzi nohy do osmičky, 3 krát.

č. 2: Vedenie loptičky pomedzi klobúčiky.

č. 3:  Uvoľňovanie s loptičkou – vedenie lopty vzad pomedzi klobúčiky.

č. 4: Prihrávka o mantinel.

č. 5:  Vedenie lopty a následná streľba na bránku.

Medzi týmito  stanovišťami boli 4 pohybové stanovištia (žaba, pes, kačka, pavúk).

Poslaním Super Florbal KIDS je priblížiť florbal  hravou a zábavnou formou so zameraním na všestranný pohybový základ chlapcov a dievčat prvého stupňa ZŠ.

Viac v nasledujúcom videu.


Vytlačiť