Pozvánka na XXX. ročník recitačnej súťaže Dilongova Trstená

Pozývame Vás na XXX.ročník celoslovenskej recitačnej súťaže Dilongova Trstená, ktorá sa uskutoční dňa 3. júna 2022 v priestoroch Domu kultúry a Základnej školy s materskou školou Rudolfa Dilonga v Trstenej.

Súťaž sa koná na počesť trstenského rodáka, básnika, prozaika, dramatika, mnohostranného spisovateľa Rudolfa Dilonga. Prednášané texty si recitátori vyberajú voľne zo slovenskej katolíckej moderny a ostatnej slovenskej a svetovej spirituálnej poézie a prózy. Organizačný poriadok, propozície a prihláška.

Záväzné prihlášky spolu s kópiou prednášaného textu treba zaslať (elektronicky, poštou) do 13. mája 2022 podľa informácií v propozíciach.


Vytlačiť