OKTÓBER – mesiac úcty k starším

Končí sa október a s ním aj Mesiac úcty k starším. Mysleli sme viac ako inokedy na našich starých rodičov vykonávaním dobrých skutkov, sebazáporov a modlitbami. Každým nalepením papierového anjelika sme prinášali obetu nielen za vlastných starých rodičov, ale aj za obyvateľov nášho charitného domu.

phoca thumb m 001

P. uč. H. Mačorová spolu so žiakmi pre nich pripravila krásne darčeky na technike, ktoré našich starkých veľmi potešili. Ďakujeme Ti, Pane, za všetkých starých rodičov, za ich námahy a lásku, ktorou nás obdarúvajú. Daj nám silu, aby sme ich čím častejšie navštevovali a venovali im svoj voľný čas, a tým im preukazovali vďačnosť za všetko, čo sme od nich dostali.


Vytlačiť