Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

Tento rok sa aj naša škola zapojila do celoslovenskej výzvy s názvom Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok s túžbou potešiť niekoho, kto nečaká darček. Cieľom tejto aktivity je vytvoriť darček pre starých a opustených ľudí, ktorí majú menej ako my a zvlášť v dnešnej covidovej dobe trpia oveľa viac samotou a opustenosťou.

phoca thumb m 001

Aj týmto spôsobom sme chceli potešiť našich starkých z Charitného domu sv. Františka v Trstenej, ale aj z iných domovov dôchodcov na Orave (keďže krabičiek sa nazbieralo ozaj požehnane, podelili sme sa aj s inými zariadeniami). Veľkou pomocou nám v tomto bola aj miestna kontaktná osoba tejto kampane, pani Zuzana Polhorská.

Týmto chcem poďakovať všetkým deťom, učiteľom a učiteľkám, vychovávateľom a vychovávateľkám, maminám a ocinom i všetkým, ktorí sa do tejto výzvy zapojili, otvorili svoje srdce a s láskou nachystali krásne krabičky plné darov z lásky k druhým.


Vytlačiť