triedna kniha  m365
 logo ms male  
 jedalen

OZNAM – KARANTENÁ triedy MŠ 2 pri Oravici

Na základe potvrdeného pozitívneho prípadu pedagogického zamestnanca na vírus spôsobujúci ochorenie COVID-19 zo dňa 23.01.2022, zostávajú deti MŠ 2- triedy Rybičky v povinnej domácej karanténe ako úzke kontakty určenej do 31.01. 2022.


POSLEDNÝ KONTAKT S POZITÍVNE TESTOVANOU OSOBOU BOL V PIATOK 21. 01. 2022.
KARANTÉNA ZAČALA PLYNÚŤ V SOBOTU 22. 01. 2022.
POSLEDNÝ DEŇ KARANTÉNY JE O 10 DNÍ OD POSLEDNÉHO KONTAKTU 31. 01. 2022 (pondelok).
NÁSTUP DO MATERSKEJ ŠKOLY NA PREZENČNÉ VYUČOVANIE V UTOROK 1.2.2022


Na základe Školského semafora

MÁTE NÁROK na ošetrovné. Kontaktujte svojho obvodného lekára.

V prípade príznakov Vášho dieťaťa to oznámte zást. MŠ na 0911 205 493.

Ďakujeme za pochopenie a vyprosujem veľa zdravia a požehnania počas domácej karantény.

OZNAM – KARANTÉNA 1.A do 31.01.2022

Na základe potvrdeného pozitívneho prípadu na vírus spôsobujúci ochorenie COVID-19 zo dňa 23.01.2022, zostávajú žiaci 1.A  triedy v povinnej domácej karanténe ako úzke kontakty určenej do 31.01. 2022.

Žiaci sa budú vyučovať dištančnou formou podľa upraveného rozvrhu hodín.

POSLEDNÝ KONTAKT S POZITÍVNE TESTOVANOU OSOBOU BOL V PIATOK 21. 01. 2022.
KARANTÉNA ZAČALA PLYNÚŤ V SOBOTU 22. 01. 2022.
POSLEDNÝ DEŇ KARANTÉNY JE O 10 DNÍ OD POSLEDNÉHO KONTAKTU 31. 01. 2022 (pondelok).
NÁSTUP DO ŠKOLY NA PREZENČNÉ VYUČOVANIE V UTOROK 1.2.2022


NIEKTORÍ ŽIACI UŽ MAJÚ NÁROK NA UPLATNENIE SI VÝNIMKY Z KARANTÉNY – na stránke školy je viac informácií aj tlačivo 2022_vynimky_z_karanteny.pdf (zsdilong.sk)

Karanténu je možné skrátiť vykonaním PCR testu najskôr na 5. deň, uplynutím doby 7 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou podľa Vyhlášky ÚVZ SR č. 252/2021 § 3, odst. 4.

OZNAM – KARANTÉNA 2.B do 31.01.2022

Na základe potvrdeného pozitívneho prípadu na vírus spôsobujúci ochorenie COVID-19 zo dňa 23.01.2022, zostávajú žiaci 2.B  triedy v povinnej domácej karanténe ako úzke kontakty určenej do 31.01. 2022.

Žiaci sa budú vyučovať dištančnou formou podľa upraveného rozvrhu hodín.

POSLEDNÝ KONTAKT S POZITÍVNE TESTOVANOU OSOBOU BOL V PIATOK 21. 01. 2022.
KARANTÉNA ZAČALA PLYNÚŤ V SOBOTU 22. 01. 2022.
POSLEDNÝ DEŇ KARANTÉNY JE O 10 DNÍ OD POSLEDNÉHO KONTAKTU 31. 01. 2022 (pondelok).
NÁSTUP DO ŠKOLY NA PREZENČNÉ VYUČOVANIE V UTOROK 1.2.2022


NIEKTORÍ ŽIACI UŽ MAJÚ NÁROK NA UPLATNENIE SI VÝNIMKY Z KARANTÉNY – na stránke školy je viac informácií aj tlačivo 2022_vynimky_z_karanteny.pdf (zsdilong.sk)

Karanténu je možné skrátiť vykonaním PCR testu najskôr na 5. deň, uplynutím doby 7 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou podľa Vyhlášky ÚVZ SR č. 252/2021 § 3, odst. 4.

OZNAM – KARANTÉNA 9.A do 31.01.2022

Na základe potvrdeného pozitívneho prípadu na vírus spôsobujúci ochorenie COVID-19 Ag testovaním v MOM zo dňa 23.01.2022, zostávajú žiaci 9.A triedy v povinnej domácej karanténe ako úzke kontakty určenej do 31.01. 2022.


Žiaci sa budú vyučovať dištančnou formou podľa upraveného rozvrhu hodín.

POSLEDNÝ KONTAKT S POZITÍVNE TESTOVANOU OSOBOU BOL V PIATOK 21. 01. 2022.
KARANTÉNA ZAČALA PLYNÚŤ V SOBOTU 22. 01. 2022.
POSLEDNÝ DEŇ KARANTÉNY JE O 10 DNÍ OD POSLEDNÉHO KONTAKTU 31. 01. 2022 (pondelok).
NÁSTUP DO ŠKOLY NA PREZENČNÉ VYUČOVANIE V UTOROK 1.2.2022


NIEKTORÍ ŽIACI UŽ MAJÚ NÁROK NA UPLATNENIE SI VÝNIMKY Z KARANTÉNY – na stránke školy je viac informácií aj tlačivo 2022_vynimky_z_karanteny.pdf (zsdilong.sk)

Výnimku z karantény si uplatníte podpisom potvrdzujúcim k dátumu 24. 01. 2022 cez EduPage alebo podpísaním tlačiva, ktoré Vaše dieťa donesie do školy ráno pri nástupe.
Zodpovedne zvážte riziká prenosu, odporúčam najskôr na 5. deň opäť všetci pretestovať.

Karanténu je možné skrátiť vykonaním PCR testu najskôr na 5. deň, uplynutím doby 7 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou podľa Vyhlášky ÚVZ SR č. 252/2021 § 3, odst. 4.

OZNAM – trieda 8.A karanténa do 24.01.2022

Na základe potvrdeného pozitívneho prípadu na vírus spôsobujúci ochorenie COVID-19  ROZHODNUTÍM RÚVZ podľa Vyhlášky ÚVZ SR č. 252/2021 - § 3 zostávajú žiaci v 8.A triedy v povinnej domácej karantény určenej do 23.01.2022.

Nástup žiakov na prezenčné vyučovanie do školy bude v pondelok 24.01.2022.

Žiaci sa budú zatiaľ vyučovať dištančnou formou podľa upraveného rozvrhu hodín. Prosím o dohliadnutie na pripojenie na vyučovacie hodiny. V prípade potreby technickej pomoci kontaktujte triednu učiteľku alebo zástupkyňu RŠ na 0911 205 658;

V prípade prejavov príznakov u Vášho dieťaťa prosím kontaktujte svojho obvodného lekára a dajte nám ihneď vedieť.

Pred nástupom do školy použite Ag samotest a pošlite Čestné vyhlásenie o bezpríznakovosti cez Edupage.

posledný kontakT s pozitívne testovanou osobou BOL vO ŠTVRTOK 13.01.2022.   

KARANTÉNA ZAČALA PLYNÚŤ v PIATOK 14.01.2022.   

KARANTÉNA SKONČÍ o 10 dní od posledného kontaktu 23.01.2022.

NÁSTUP ŽIAKOV DO ŠKOLY BUDE v pondelok 24.01.2022.

 

PROSÍME O DODRŽIAVANIE KARANTÉNY ŽIAKOV.