triedna kniha  m365
 logo ms male  skd
 jedalen

ENVIROPROJEKT 2021 - Zážitkovým učením vytvárame zdravé životné prostredie v škole

Projekt bol realizovaný a hradený z finančných prostriedkov rozvojového projektu Enviroprojekt 2021 MŠVVaŠ SR v sume 2000 eur. Finančne nás podporila aj Farnosť Trstená a ZRPŠ pri ZŠ s MŠ R. Dilonga.

phoca thumb m 001

Našim cieľom bolo využiť vhodné výchovné a vzdelávacie možnosti a aktivity na zavedenie environmentálnych princípov do života našej školy a tým zlepšiť zdravé životné prostredie v našej škole.

V spolupráci s mestom Trstená sa podarilo zabezpečiť pozemok, vhodný na vybudovanie školskej záhrady- budúceho environmentálneho centra. Plochu sme z časti upravili a realizovali nasledovné aktivity.

Spolu so žiakmi sme vysadili ovocné stromy a kry drobného ovocia. Vybudovali sme aj niekoľko vyvýšených záhonov na pestovanie zeleniny.  Dúfame, že v budúcich rokoch,  úroda obohatí jedálniček našich žiakov. Opeľovačom sme postavili hmyzí hotel a pár čmelínov. Vysadíme pre nich aj lúčne medonosné byliny.  Na podporu zdravia z prírody sme vybudovali bylinkovú špirálu. Na nej budeme pestovať liečivé bylinky. Bylinkovými vrecúškami s bylinkami, ktoré sme dopestovali v minulom projekte, sme obdarovali aj pána ministra školstva, pri jeho návšteve našej školy. Súčasťou našej záhrady je aj oddychovo vzdelávacia zóna s ohniskom, stolmi a lavicami.

V budúcich rokoch plánujeme vybudovať okolo záhrady aj živý plot a postupne naše vzdelávacie ekocentrum zveľaďovať. Máme na to šikovných a pracovitých žiakov, učiteľov, rodičov a priateľov školy.