triedna kniha  m365
 logo ms male  skd
 jedalen

OZNAM – KARANTÉNA 2.B do 31.01.2022

Na základe potvrdeného pozitívneho prípadu na vírus spôsobujúci ochorenie COVID-19 zo dňa 23.01.2022, zostávajú žiaci 2.B  triedy v povinnej domácej karanténe ako úzke kontakty určenej do 31.01. 2022.

Žiaci sa budú vyučovať dištančnou formou podľa upraveného rozvrhu hodín.

POSLEDNÝ KONTAKT S POZITÍVNE TESTOVANOU OSOBOU BOL V PIATOK 21. 01. 2022.
KARANTÉNA ZAČALA PLYNÚŤ V SOBOTU 22. 01. 2022.
POSLEDNÝ DEŇ KARANTÉNY JE O 10 DNÍ OD POSLEDNÉHO KONTAKTU 31. 01. 2022 (pondelok).
NÁSTUP DO ŠKOLY NA PREZENČNÉ VYUČOVANIE V UTOROK 1.2.2022


NIEKTORÍ ŽIACI UŽ MAJÚ NÁROK NA UPLATNENIE SI VÝNIMKY Z KARANTÉNY – na stránke školy je viac informácií aj tlačivo 2022_vynimky_z_karanteny.pdf (zsdilong.sk)

Karanténu je možné skrátiť vykonaním PCR testu najskôr na 5. deň, uplynutím doby 7 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou podľa Vyhlášky ÚVZ SR č. 252/2021 § 3, odst. 4.

OZNAM – KARANTÉNA 9.A do 31.01.2022

Na základe potvrdeného pozitívneho prípadu na vírus spôsobujúci ochorenie COVID-19 Ag testovaním v MOM zo dňa 23.01.2022, zostávajú žiaci 9.A triedy v povinnej domácej karanténe ako úzke kontakty určenej do 31.01. 2022.


Žiaci sa budú vyučovať dištančnou formou podľa upraveného rozvrhu hodín.

POSLEDNÝ KONTAKT S POZITÍVNE TESTOVANOU OSOBOU BOL V PIATOK 21. 01. 2022.
KARANTÉNA ZAČALA PLYNÚŤ V SOBOTU 22. 01. 2022.
POSLEDNÝ DEŇ KARANTÉNY JE O 10 DNÍ OD POSLEDNÉHO KONTAKTU 31. 01. 2022 (pondelok).
NÁSTUP DO ŠKOLY NA PREZENČNÉ VYUČOVANIE V UTOROK 1.2.2022


NIEKTORÍ ŽIACI UŽ MAJÚ NÁROK NA UPLATNENIE SI VÝNIMKY Z KARANTÉNY – na stránke školy je viac informácií aj tlačivo 2022_vynimky_z_karanteny.pdf (zsdilong.sk)

Výnimku z karantény si uplatníte podpisom potvrdzujúcim k dátumu 24. 01. 2022 cez EduPage alebo podpísaním tlačiva, ktoré Vaše dieťa donesie do školy ráno pri nástupe.
Zodpovedne zvážte riziká prenosu, odporúčam najskôr na 5. deň opäť všetci pretestovať.

Karanténu je možné skrátiť vykonaním PCR testu najskôr na 5. deň, uplynutím doby 7 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou podľa Vyhlášky ÚVZ SR č. 252/2021 § 3, odst. 4.

OZNAM – trieda 8.A karanténa do 24.01.2022

Na základe potvrdeného pozitívneho prípadu na vírus spôsobujúci ochorenie COVID-19  ROZHODNUTÍM RÚVZ podľa Vyhlášky ÚVZ SR č. 252/2021 - § 3 zostávajú žiaci v 8.A triedy v povinnej domácej karantény určenej do 23.01.2022.

Nástup žiakov na prezenčné vyučovanie do školy bude v pondelok 24.01.2022.

Žiaci sa budú zatiaľ vyučovať dištančnou formou podľa upraveného rozvrhu hodín. Prosím o dohliadnutie na pripojenie na vyučovacie hodiny. V prípade potreby technickej pomoci kontaktujte triednu učiteľku alebo zástupkyňu RŠ na 0911 205 658;

V prípade prejavov príznakov u Vášho dieťaťa prosím kontaktujte svojho obvodného lekára a dajte nám ihneď vedieť.

Pred nástupom do školy použite Ag samotest a pošlite Čestné vyhlásenie o bezpríznakovosti cez Edupage.

posledný kontakT s pozitívne testovanou osobou BOL vO ŠTVRTOK 13.01.2022.   

KARANTÉNA ZAČALA PLYNÚŤ v PIATOK 14.01.2022.   

KARANTÉNA SKONČÍ o 10 dní od posledného kontaktu 23.01.2022.

NÁSTUP ŽIAKOV DO ŠKOLY BUDE v pondelok 24.01.2022.

 

PROSÍME O DODRŽIAVANIE KARANTÉNY ŽIAKOV.

OZNAM -KARANTÉNA pedagógovia -žiaci do 12.12.2021

Vážení rodičia!

Na základe potvrdeného pozitívneho prípadu na vírus spôsobujúci ochorenie COVID-19 zo dňa 02.12.2021zostávajú ÚZKE  kontakty žiakov, kde vyučoval pozitívny učiteľ v povinnej domácej karanténe.

Takáto povinnosť vyplýva aj pre iných učiteľov, ktorí si neuplatnili výnimku z karantény.

Ak sa u Vás alebo u Vášho dieťaťa objavia príznaky vírusu,  prosím kontaktujte svojho obvodného lekára a dajte nám ihneď vedieť.

posledný kontakT s pozitívne testovanou osobou BOL  vo ŠTVRTOK  02.12.2021   

KARANTÉNA ZAČALA PLYNÚŤ v PIATOK 03.12.2021.

Posledný deň karantény je o 10 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou v nedeľu dňa 12.12.2021.

NÁSTUP ŽIAKOV DO ŠKOLY BUDE V Pondelok  13.11.2021

 

PROSÍME O DODRŽIAVANIE KARANTÉNY ŽIAKOV

Prosím o dohliadnutie na pripojenie na vyučovacie hodiny. Bude Vás kontaktovať triedny učiteľ.

V prípade prejavov príznakov u Vášho dieťaťa prosím kontaktujte svojho obvodného lekára a dajte nám ihneď vedieť.

Ďakujeme za pochopenie a vyprosujeme veľa zdravia a požehnania počas domácej karantény žiakov. 

OZNAM – trieda 4.A karanténa do 10.12.2021

Vážení rodičia!

Na základe potvrdeného pozitívneho prípadu na vírus spôsobujúci ochorenie COVID-19 ROZHODNUTÍM RÚVZ zo dňa 01.12.2021zostávajú žiaci z triedy, ktorí boli v úzkom kontakte so žiakom, ktorý mal pozitívny výsledok Ag samotestu počas obdobia 2 dní pred jeho testovaním alebo objavením sa prvých klinických príznakov v DOMÁCEJ KARANTÉNE.  

Žiaci sa budú zatiaľ vyučovať dištančnou formou podľa upraveného rozvrhu hodín. Prosím o dohliadnutie na pripojenie na vyučovacie hodiny.

V prípade prejavov príznakov u Vášho dieťaťa prosím kontaktujte svojho obvodného lekára a dajte nám ihneď vedieť.

posledný kontakT s pozitívne testovanou osobou BOL v UTOROK 30.11.2021.   

KARANTÉNA ZAČALA PLYNÚŤ v STREDU 01.12. 2021.

KARANTÉNA SKONČÍ o 10 dní od posledného kontaktu 10.12.2021.

NÁSTUP ŽIAKOV DO ŠKOLY BUDE v pondelok 13.12.2021.

PROSÍME O DODRŽIAVANIE KARANTÉNY ŽIAKOV.

Ďakujeme za pochopenie a vyprosujeme veľa zdravia a požehnania počas domácej karantény žiakov.