triedna kniha  m365
 logo ms male  skd
 jedalen

OZNAM - KARANTÉNA 7.A do 06. 02. 2022

Na základe potvrdeného pozitívneho prípadu žiaka na vírus spôsobujúci ochorenie COVID-19 Ag testovaním zo dňa 02.02.2022, zostávajú žiaci 7.A triedy v povinnej domácej karanténe ako úzke kontakty určenej do 06. 02. 2022.

Žiaci sa budú vyučovať dištančnou formou podľa dištančného upraveného rozvrhu hodín.

POSLEDNÝ KONTAKT S POZITÍVNE TESTOVANOU OSOBOU BOL V UTOROK 01.02. 2022.
KARANTÉNA ZAČALA PLYNÚŤ V STREDU 02.02.2022
POSLEDNÝ DEŇ KARANTÉNY JE O 5 DNÍ OD POSLEDNÉHO KONTAKTU do 06. 02. 2022.
Žiaci nastúpia do školy na prezenčné vyučovanie v pondelok 07.02. 2022.

Podľa novej Vyhlášky ÚVZ SR platnej od 25.01.2022 sa nariaďujú opatrenia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 na 5 dní.

Po ukončení izolácie sa po dobu nasledujúcich 5 dní neodporúča zúčastňovať mimovyučovacích aktivít, pri ktorých by sa stretávali s deťmi z iných tried a škôl.
Potvrdili sa mnohé prejavy ochorenia na 6. aj 7. deň.
Žiaci pri nástupe do školy nesmú prejavovať 24 hodín predtým žiadne príznaky ochorenia.

V prípade príznakov svojho dieťaťa kontaktujte svojho lekára a dajte vedieť triednej učiteľke.
Prosím o dodržiavanie karantény žiakov a dohliadnutie na pripájanie sa na vyučovanie.

V prípade potreby pomoci kontaktujte triednu učiteľku.

Pri návrate do školy odovzdáte za svoje dieťa vyhlásenie o bezpríznakovosti.

Vyprosujem požehnané dni.