triedna kniha  m365
 logo ms male  skd
 jedalen

OZNAM - KARANTÉNA 2.B do 23.2.2022

Dobrý deň, vážení rodičia,  

na základe hlásenia  potvrdeného pozitívneho prípadu žiaka 2.B triedy  (s príznakmi) Ag samotestom na vírus spôsobujúci ochorenie COVID-19 zo dňa 19.2.2022 (sobota), zostávajú žiaci 2.B a úzke kontakty pedagógov, ktorí nemajú Výnimku z karantény, v domácej karanténe určenej do 23.2.2022.

POSLEDNÝ KONTAKT S POZITÍVNE TESTOVANOU OSOBOU BOL V PIATOK 18.2.2022.

KARANTÉNA ZAČALA PLYNÚŤ V SOBOTU 19.2. 2022.
POSLEDNÝ DEŇ KARANTÉNY JE O 5 DNÍ OD POSLEDNÉHO KONTAKTU v STREDU 23.2. 2022.  

NÁSTUP DO ŠKOLY NA PREZENČNÉ VYUČOVANIE BUDE VO ŠTVRTOK 24.2.2022.

Deťom po ukončení izolácie sa po dobu nasledujúcich 5 dní neodporúča zúčastňovať mimovyučovacích aktivít, pri ktorých by sa stretávali s deťmi z iných tried a škôl. Odporúča sa respirátor. Nakoľko triedy odchádzajú opätovne do karantén, potvrdzujú sa mnohé príznaky až na 7. deň. Žiaci pri nástupe do školy nesmú prejavovať 24 hodín predtým žiadne príznaky ochorenia. Ani žiaden člen rodiny.  Pri návrate do školy odovzdáte za svoje dieťa Vyhlásenie o bezpríznakovosti.

Žiaci v karanténe sa pripájajú na vyučovanie podľa normálneho rozvrhu hodín. Žiaci s Výnimkou z karantény sa učia normálne v škole.

Výnimku z karantény potvrďte prosím triednej učiteľke cez EduPage alebo v škole v pondelok ráno na tlačive svojím podpisom.

Ďakujem,  s pozdravom ostávam.

Vyprosujem požehnané dni.