triedna kniha  m365
 logo ms male  skd
 jedalen

OZNAM - KARANTÉNA 1.A do 20.2.2022

Na základe dnešného nahlásenia (16.2. v stredu ) potvrdeného pozitívneho prípadu žiaka s príznakmi z 1.A triedy Ag samotestom na vírus spôsobujúci ochorenie COVID-19 ), pôjdu žiaci 1. A triedy do domácej karantény.


POSLEDNÝ KONTAKT S POZITÍVNE TESTOVANOU OSOBOU BOL 15.2. //utorok
KARANTÉNA ZAČALA PLYNÚŤ 16.2. 2022 // v stredu
POSLEDNÝ DEŇ KARANTÉNY JE O 5 DNÍ OD POSLEDNÉHO KONTAKTU 20.02. 2022 //nedeľa
NÁSTUP DO ŠKOLY v pondelok 21. 02.2022.

Žiaci s Výnimkou, ktorú potvrdíte triednemu učiteľovi cez Edupage alebo písomne v škole na tlačive Vyhlásením o výnimke, môžu zostať na prezenčnom vyučovaní v škole.

Žiaci sa budú pripájať na vyučovanie podľa normálneho ROZVRHU HODÍN. 

Prosím o dodržiavanie karantény žiakov a dohliadnutie na pripájanie na vyučovanie.
Sledujte svoje dieťa, v prípade pozitivity kontaktujte svojho lekára.

Po ukončení izolácie sa po dobu nasledujúcich 5 dní neodporúča zúčastňovať mimovyučovacích aktivít, pri ktorých by sa stretávali so žiakmi z iných tried a škôl a odporúča sa mať tvár prekrytú respirátorom. Často sa v triede vírus opakuje.

V prípade otázok kontaktujte triedneho učiteľa.

Ďakujem, s pozdravom ostávam. Vyprosujem požehnané dni.