triedna kniha  m365
 logo ms male  skd
 jedalen

OZNAM - KARANTÉNA 8.A a 8.B do 15.2.2022

Na základe potvrdeného pozitívneho prípadu žiaka z 8.B a žiačky z 8.A s príznakmi na vírus spôsobujúci ochorenie COVID-19 Ag testovaním zo dňa 10.02.2022, zostávajú žiaci 8.A a 8.B  triedy v povinnej domácej karanténe ako úzke kontakty určenej do 15. 02. 2022.

Karanténa sa týka všetkých žiakov a pedagógov - úzke kontakty 2 dni vopred , čiže utorok, streda z LV– úzky kontakt na lyžiarskom výcviku (v autobuse, pri obedovaní v uzatvorenej miestnosti). Pri uplatnení si Výnimky karanténa neplatí. Tvár si prekryjú respirátorom.

POSLEDNÝ KONTAKT S POZITÍVNE TESTOVANOU OSOBOU BOL Vo ŠTVRTOK 10.02. 2022.
KARANTÉNA ZAČALA PLYNÚŤ V PIATOK  11.02.2022.
POSLEDNÝ DEŇ KARANTÉNY JE O 5 DNÍ OD POSLEDNÉHO KONTAKTU do 15. 02. 2022.
ŽIACI NASTÚPIA DO ŠKOLY NA PREZENČNÉ VYUČOVANIE V STREDU 16.02. 2022.

Žiaci sa pripájajú na hodiny z domu podľa normálneho RH.
V prípade príznakov svojho dieťaťa kontaktujte svojho lekára a dajte vedieť triednym učiteľom.  
Prosím o dodržiavanie karantény žiakov a dohliadnutie na pripojenie na vyučovanie. 

V prípade potreby pomoci kontaktujte triednych učiteľov. 


Podľa novej Vyhlášky ÚVZ SR platnej od 25.01.2022 sa nariaďujú opatrenia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 na 5 dní.

Žiaci pri návrate do školy nesmú prejavovať 24 hodín predtým žiadne príznaky ochorenia. Pri návrate do školy odovzdáte za svoje dieťa vyhlásenie o bezpríznakovosti.

Vyprosujem požehnané dni.