triedna kniha  m365
 logo ms male  
 jedalen

OZNAM – trieda 5.B

Vážení rodičia! 

Na základe potvrdeného pozitívneho prípadu z RÚVZ zo dňa 17.10.2020 na vírus spôsobujúci ochorenie COVID-19 u žiaka 5.B triedyzostávajú žiaci tejto triedy v povinnej domácej karanténe určenej do 22. 10. 2020. Nástup žiakov do školy bude v piatok 23.10.2020. 

Žiaci sa budú zatiaľ vyučovať dištančnou formou podľa upraveného rozvrhu hodín. Prosíme o dohliadnutie na pripojenie na vyučovacie hodiny. Bude Vás kontaktovať triedny učiteľ.

V prípade prejavov príznakov u Vášho dieťaťa prosím kontaktujte svojho obvodného lekára a dajte nám ihneď vedieť.  

Posledný kontakt s pozitívne testovanou osobou BOL v PONDELOK 12.10.2020.    

KARANTÉNA ZAČALA PLYNÚŤ v UTOROK 13.10. 2020.  

KARANTÉNA SKONČÍ o 10 dní od posledného kontaktu 22.10.2020. 

NÁSTUP ŽIAKOV DO ŠKOLY BUDE 23.10.2020. 

PROSÍME O DODRŽIAVANIE KARANTÉNY ŽIAKOV.  

Ďakujeme za pochopenie, spoluprácu a vyprosujeme veľa zdravia i požehnania počas domácej izolácie žiakov.  

OZNAM – rodičia MŠ 2, MŠ 3, MŠ 4!

Milí rodičia,

od 19.10. 2020 trieda Vášho dieťaťa MŠ 2 – Rybičky,  MŠ 3 – Sovičky a MŠ 4 – Mravčekovia pokračuje v riadnom režime. 

Tešíme sa na Vás a pripomíname, že do MŠ nemôžeme prebrať dieťa, ktoré vykazuje príznaky infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest).

Zároveň nemôže nastúpiť ani dieťa, ak niekto z jeho rodiny je pozitívne testovaný alebo podozrivý na ochorenie Covid. V prípade podozrenia kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára a dajte nám vedieť.

Pri vstupe DO SVOJEJ TRIEDY podpisujete VYHLÁSENIE O BEZINFEKČNOSTI, ktoré Vám dá Vaša učiteľka.

Ďakujeme, že  spoločne zvládneme  situáciu a budeme sa aj naďalej v plnom zdraví stretávať v škôlke.

OZNAM – rodičia MŠ 1 a MŠ 5!

Milí rodičia,
na základe pozitívneho výsledku testovania 3 učiteliek MŠ a dôvodného podozrenia na vírus spôsobujúci ochorenie COVID-19 u dvoch ďalších učiteliek MŠ mimoriadne prerušujeme na 1 týždeň od 19.10.2020 do 23.10. 2020 vyučovanie v dvoch triedach MŠ 5-Včielky na Námestí M. R. Štefánika a MŠ 1- Ovečky pri Oravici podľa §2 odsek 6 vyhlášky č. 306/2008 Z.z. a Rozhodnutia MŠVVaŠ č.2020/15801:1-A1800 ods.3.


AK SA SITUÁCIA VYVINIE INAK, budeme Vás v strede týždňa informovať.

Od pondelka 19.10. nie ste v nariadenej karanténe, pretože posledný kontakt s učiteľkami bol 6.10 a 8.10. Budeme vás informovať o situácií, ktorú nechceme podceniť, nakoľko vo vyučovacom procese MŠ dochádza aj k blízkym osobným kontaktom. V prípade príznakov Vášho dieťaťa nás prosím urýchlene kontaktujte.

Ďakujeme za pochopenie, ani pre nás nie je rozhodnutie jednoduché. Priali by sme si mať v MŠ všetky deti, ale súčasná situácia nám to vôbec neumožňuje.

Ďakujeme, že spoločne zvládneme situáciu a čoskoro sa v plnom zdraví stretneme v škôlke.

OZNAM V

Vážení rodičia detí v MŠ 3 a MŠ 4 Námestie

Pre potvrdený pozitívny prípad sme v ORANŽOVEJ FÁZE.

Zároveň sa počas doby izolácie vyskytlo ďalšie podozrenie na ochorenie  COVID-19 u iného pedagogického zamestnanca aj dieťaťa, preto materská škola začala postupovať podľa červenej fázy.

Podozriví na Covid boli nahlásení lekárovi.

Z tohto dôvodu mimoriadne prerušujeme na 1 deň v pondelok  12.10. 2020  vyučovanie v dvoch triedach MŠ na Námestí M. R. Štefánika  (MŠ 3-Sovičky a MŠ4 – Mravčekovia) podľa §2 odsek 6 vyhlášky č. 306/2008 Z.z. a Rozhodnutia MŠVVaŠ č.2020/15801:1-A1800 ods.3. do doby určenej RÚVZ.

Je nám to veľmi ľúto. Radšej by sme normálne učili a nemuseli riešiť takéto situácie.  

Očakávame ešte informácie zo zasadania mimoriadneho štábu. Neoficiálne vyhlásenia v médiách hovoria, aby z dôvodu mimoriadnych opatrení aj deti MŠ pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy nosili rúška. 

Škola má postupovať podľa miestne príslušného RÚVZ, ale zatiaľ nás nikto nekontaktoval, nemáme odpovede.  

V materskej škole sa uskutočnila v piatok  hĺbková dezinfekcia podľa aktuálne platného usmernenia hlavného hygienika. 

Od utorka 13.10., ak sa situácia nezmení Rozhodnutím MŠVVaŠ a RÚVZ, plánujeme otvoriť prevádzku MŠ pri Oravici –obidve  triedy a na Námestí jednu triedu vytvorenú ako jeden kolektív v čase mimoriadnej situácie z detí MŠ 3 a MŠ 4, ktorý sa počas týždňa nebude meniť.

Upozorňujeme, že dochádzka do materskej školy je umožnená len deťom z rodín, ktoré nie sú v karanténe. 

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy 

Zabezpečíme vyučovanie  v materskej škole podľa záväznej prihlášky rodiča: 

  • deťom z rodín, ktoré nie sú v karanténe; 
  • nikto z rodiny neprejavuje príznaky infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, ani iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby (prinesiete ČESTNÉ PREHLÁSENIE RODIČA o BEZINFEKČNOSTI);  
  • dieťa zvládne pobyt v MŠ v rúšku – odporúča sa; 

Materská škola zabezpečí  

  •  dostatočné množstvo dezinfekčných prostriedkov; 
  •  vzdialenosti medzi lôžkami;  
  •  výmenu posteľnej bielizne 1x do týždňa bežným spôsobom. 

Prosíme, aby ste najneskôr do pondelka 12. 10. do 12:00 prihlásili svoje dieťa z MŠ3 a MŠ4 záväzne od utorka do 16. 10. 2020 (ak nemáte záujem, odpoviete NIE).

Použite aplikáciu EduPage alebo sms na tel. číslo 0903 982 210) .

Od 19. 10. by mal nastúpiť bežný režim tried MŠ3, MŠ4, MŠ 5.

Prosíme o modlitby pre naše rodiny, naše deti, naše spoločenstvá. Tak nám Pán Boh pomáhaj!

OZNAM IV – rodičia MŠ5 (Včielky) na Námestí M. R. Štefánika

Na základe potvrdeného pozitívneho prípadu z RÚVZ zo dňa 8.10.2020 na vírus spôsobujúci ochorenie COVID-19 u nepedagogickej zamestnankyne MŠ, zostáva v povinnej domácej karanténe určenej Úradom trieda MŠ 5 - Včielky do 16. 10. 2020. Nástup detí do MŠ, ak sa situácia nezmení a nebude potvrdený ďalší iný prípad, bude v pondelok 19.10.2020.

POSLEDNÝ KONTAKT S POZITÍVNE TESTOVANOU OSOBOU BOL V UTOROK 6. 10. 2020. 

KARANTÉNA ZAČALA V STREDU 07. 10. 2020.
 
KARANTÉNA KONČÍ:    16. 10. 2020.
 
NÁSTUP DO MŠ :     19. 10. 2020.
 
PROSÍME O DODRŽIAVANIE KARANTÉNY DETÍ, V PRÍPADE PREJAVOV PRÍZNAKOV PROSÍM KONTAKTUJTE SVOJHO OBVODNÉHO LEKÁRA.
 

Ďakujeme za pochopenie a vyprosujeme veľa zdravia a požehnania počas domácej karantény.