triedna kniha  m365
 logo ms male  skd
 jedalen

OZNAM –dištančné vzdelávanie žiakov 3. A triedy

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ R. Dilonga prerušuje štandardný výchovno - vzdelávací proces v 3. ročníku na 3 dni – 3.- 5. 11. 2020   podľa § 150 ods. 8 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a podľa Rozhodnutia MŠVVaŠ č.2020/15801:1-A1800 ods.1.

Žiaci sa počas týchto dní budú učiť dištančne. Nie sú v karanténe.

Pri nástupe do školy odovzdávajú čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti.

Verím, že to ešte zvládneme. V prípade otázok alebo vyriešenia nejakej komplikácie v domácom prostredí kontaktujte prosím svojho triedneho učiteľa.  

Tak nám Pán Boh pomáhaj.
Ďakujeme za Vaše modlitby, trpezlivosť a pomoc pri domácom vyučovaní.