triedna kniha  m365
 logo ms male  skd
 jedalen

OZNAM - MŠ otvorenie

Milí rodičia,

s radosťou Vám oznamujeme, že od 26.10. 2020 pokračuje naša MŠ v riadnom režime pre všetky triedy.

Dávame ale do pozornosti a apelujeme na čestné vyhlásenie, že

do MŠ nesmú nastúpiť deti:

- ktoré žijú v spoločnej domácnosti s pozitívne testovanou osobou (zároveň Vás v takomto prípade prosíme, aby ste nás o tom informovali na t. č. 0911 205 493);

- ktoré vykazujú príznaky infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest);

- ktorých rodinní príslušníci neboli na hromadnom testovaní a nemôžu sa preukázať negatívnym testom;

Pri vstupe DO SVOJEJ TRIEDY podpisujete VYHLÁSENIE O BEZINFEKČNOSTI, ktoré Vám dá Vaša učiteľka. Alebo môžete toto vyhlásenie podať aj elektronicky cez EduPage podľa postupu, o ktorom ste boli informovaní.

Tešíme sa na Vás a s dôverou odovzdávame nasledujúce dni do Božích rúk, nech vo všetkom, čo sa v súčasnej dobe deje, dokážeme vidieť Jeho lásku a starostlivosť.