triedna kniha  m365
 logo ms male  skd
 jedalen

OZNAM – trieda 9.B

Na základe potvrdeného pozitívneho prípadu z RÚVZ zo dňa 8.10.2020 na vírus spôsobujúci ochorenie COVID-19 u žiačky  9.B triedyzostávajú žiaci tejto triedy v povinnej domácej karanténe určenej Úradom do 16. 10. 2020. Nástup žiakov do školy bude v pondelok 19.10.2020.

Žiaci sa budú zatiaľ vyučovať dištančnou formou podľa upraveného rozvrhu hodín.

posledný kontak s pozitívne testovanou osobou v UTOROK 6.10.2020   

KARANTÉNA ZAČALA v stredu 07.10. 2020

KARANTÉNA KONČÍ:    16.10.2020

NÁSTUP DO ŠKOLY :     19.10.2020

PROSÍME O DODRŽIAVANIE KARANTÉNY ŽIAKOV.

V prípade prejavov príznakov prosím kontaktujte svojho obvodného lekára.

Ďakujeme za pochopenie a vyprosujeme veľa zdravia a požehnania počas domácej izolácie žiakov.