triedna kniha  m365
 logo ms male  skd
 jedalen

OZNAM - KARANTÉNA 8.A a 8.B do 7.2.2022

Na základe potvrdeného pozitívneho prípadu žiačky s príznakmi na vírus spôsobujúci ochorenie COVID-19 Ag testovaním zo dňa 03.02.2022, zostávajú žiaci 8.A a 8.B  triedy v povinnej domácej karanténe ako úzke kontakty určenej do 07. 02. 2022.

Karanténa sa týka všetkých žiakov a pedagógov - 8.B úzky kontakt v utorok 1.2 a žiakov z LV z 8.A  – úzky kontakt na lyžiarskom výcviku (v autobuse, pri obedovaní v uzatvorenej miestnosti) dňa 2.2.2022.

Všetci žiaci sa budú v pondelok 7.2. učiť z domu podľa dištančného RH a v utorok budú pokračovať lyžiarskym výcvikom.  Ráno pri nástupe v škole sa pretestujú. Tvár si prekryjú respirátorom.

Žiaci pri nástupe do školy nesmú prejavovať 24 hodín predtým žiadne príznaky ochorenia. Pri návrate do školy odovzdáte za svoje dieťa vyhlásenie o bezpríznakovosti

POSLEDNÝ KONTAKT S POZITÍVNE TESTOVANOU OSOBOU BOL V STREDU 02.02. 2022.
KARANTÉNA ZAČALA PLYNÚŤ VO ŠTVRTOK  03.02.2022
POSLEDNÝ DEŇ KARANTÉNY JE O 5 DNÍ OD POSLEDNÉHO KONTAKTU do 07. 02. 2022.
ŽIACI NASTÚPIA DO ŠKOLY NA PREZENČNÉ VYUČOVANIE a na Lyžiarsky výcvik V UTOROK  08.02. 2022.

Podľa novej Vyhlášky ÚVZ SR platnej od 25.01.2022 sa nariaďujú opatrenia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 na 5 dní.

V prípade príznakov svojho dieťaťa kontaktujte svojho lekára a dajte vedieť triednym učiteľom.  
Prosím o dodržiavanie karantény žiakov a dohliadnutie na pripojenie na vyučovanie v pondelok 7.2.  

V prípade potreby pomoci kontaktujte triednych učiteľov.  

Vyprosujem požehnané dni.

OZNAM - KARANTÉNA 9.A do 7.2.2022

Na základe potvrdeného pozitívneho prípadu žiaka na vírus spôsobujúci ochorenie COVID-19 Ag testovaním zo dňa 03.02.2022, zostávajú žiaci 9.A triedy v povinnej domácej karanténe ako úzke kontakty určenej do 07. 02. 2022.

Žiaci sa budú vyučovať dištančnou formou podľa dištančného upraveného rozvrhu hodín.

POSLEDNÝ KONTAKT S POZITÍVNE TESTOVANOU OSOBOU BOL V STREDU 02.02. 2022.
KARANTÉNA ZAČALA PLYNÚŤ VO ŠTVRTOK  03.02.2022
POSLEDNÝ DEŇ KARANTÉNY JE O 5 DNÍ OD POSLEDNÉHO KONTAKTU do 07. 02. 2022.
ŽIACI NASTÚPIA DO ŠKOLY NA PREZENČNÉ VYUČOVANIE V UTOROK 08.02. 2022.

Podľa novej Vyhlášky ÚVZ SR platnej od 25.01.2022 sa nariaďujú opatrenia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 na 5 dní. Žiak i zamestnanec si môže uplatniť výnimku z karantény.

Po ukončení izolácie sa po dobu nasledujúcich 5 dní neodporúča zúčastňovať mimovyučovacích aktivít, pri ktorých by sa stretávali s deťmi z iných tried a škôl.
Potvrdili sa mnohé prejavy ochorenia na 6. aj 7. deň.
Žiaci pri nástupe do školy nesmú prejavovať 24 hodín predtým žiadne príznaky ochorenia.

V prípade príznakov svojho dieťaťa kontaktujte svojho lekára a dajte vedieť triednej učiteľke.
Prosím o dodržiavanie karantény žiakov a dohliadnutie na pripájanie sa na vyučovanie.

V prípade potreby pomoci kontaktujte triednu učiteľku.

Pri návrate do školy odovzdáte za svoje dieťa vyhlásenie o bezpríznakovosti.

Vyprosujem požehnané dni.

OZNAM - KARANTÉNA 7.A do 06. 02. 2022

Na základe potvrdeného pozitívneho prípadu žiaka na vírus spôsobujúci ochorenie COVID-19 Ag testovaním zo dňa 02.02.2022, zostávajú žiaci 7.A triedy v povinnej domácej karanténe ako úzke kontakty určenej do 06. 02. 2022.

Žiaci sa budú vyučovať dištančnou formou podľa dištančného upraveného rozvrhu hodín.

POSLEDNÝ KONTAKT S POZITÍVNE TESTOVANOU OSOBOU BOL V UTOROK 01.02. 2022.
KARANTÉNA ZAČALA PLYNÚŤ V STREDU 02.02.2022
POSLEDNÝ DEŇ KARANTÉNY JE O 5 DNÍ OD POSLEDNÉHO KONTAKTU do 06. 02. 2022.
Žiaci nastúpia do školy na prezenčné vyučovanie v pondelok 07.02. 2022.

Podľa novej Vyhlášky ÚVZ SR platnej od 25.01.2022 sa nariaďujú opatrenia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 na 5 dní.

Po ukončení izolácie sa po dobu nasledujúcich 5 dní neodporúča zúčastňovať mimovyučovacích aktivít, pri ktorých by sa stretávali s deťmi z iných tried a škôl.
Potvrdili sa mnohé prejavy ochorenia na 6. aj 7. deň.
Žiaci pri nástupe do školy nesmú prejavovať 24 hodín predtým žiadne príznaky ochorenia.

V prípade príznakov svojho dieťaťa kontaktujte svojho lekára a dajte vedieť triednej učiteľke.
Prosím o dodržiavanie karantény žiakov a dohliadnutie na pripájanie sa na vyučovanie.

V prípade potreby pomoci kontaktujte triednu učiteľku.

Pri návrate do školy odovzdáte za svoje dieťa vyhlásenie o bezpríznakovosti.

Vyprosujem požehnané dni.

OZNAM – karanténa 5.A do 02. 02.2022

Na základe hlásenia potvrdeného pozitívneho prípadu žiaka 5.A triedy Ag samotestom na vírus spôsobujúci ochorenie COVID-19 zo dňa 30.01.2022 (nedeľa), zostávajú žiaci 5. A triedy nariadením RÚVZ v domácej karanténe do 2.2.2022.


Všetci žiaci prechádzajú na dištančné vyučovanie podľa upraveného RH, nakoľko je veľa hlásených prípadov pozitivity.
Prosím o dodržiavanie karantény žiakov a dohliadnutie na pripájanie na vyučovanie.

Rodič má nárok na ošetrovné pre dieťa do 11 rokov, alebo ak žiak vyžaduje celodenné ošetrovanie na základe potvrdenia detského lekára. Kontaktujte svojho lekára.

POSLEDNÝ KONTAKT S POZITÍVNE TESTOVANOU OSOBOU BOL V PIATOK 28. 01. KARANTÉNA ZAČALA PLYNÚŤ V SOBOTU 29.01. 2022.
POSLEDNÝ DEŇ KARANTÉNY JE O 5 DNÍ OD POSLEDNÉHO KONTAKTU 02.02. 2022 (STREDA).
NÁSTUP DO ŠKOLY NA PREZENČNÉ VYUČOVANIE Vo ŠTVRTOK 03. 02.2022

Podľa novej Vyhlášky ÚVZ SR platnej od 25.01.2022 sa nariaďujú opatrenia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 na 5 dní.

Deťom po ukončení izolácie sa po dobu nasledujúcich 5 dní neodporúča zúčastňovať mimovyučovacích aktivít, pri ktorých by sa stretávali s deťmi z iných tried a škôl.

OZNAM – karanténa 4.A do 02.02.2022

Rozhodnutím RÚVZ na základe hlásenia potvrdeného pozitívneho prípadu žiačky 4.A triedy Ag samotestom na vírus spôsobujúci ochorenie COVID-19 zo dňa 29.01.2022 (sobota), zostávajú žiaci 4. A triedy v domácej karanténe do 2.2.

Všetci žiaci prechádzajú na dištančné vyučovanie podľa upraveného RH, nakoľko je veľa hlásených prípadov pozitivity.
Prosím o dodržiavanie karantény žiakov a dohliadnutie na pripájanie na vyučovanie.

Rodič má nárok na ošetrovné pre dieťa do 11 rokov, alebo ak žiak vyžaduje celodenné ošetrovanie na základe potvrdenia detského lekára. Kontaktujte svojho lekára.

POSLEDNÝ KONTAKT S POZITÍVNE TESTOVANOU OSOBOU BOL V PIATOK 28. 01.

KARANTÉNA ZAČALA PLYNÚŤ V SOBOTU 29.01. 2022.
POSLEDNÝ DEŇ KARANTÉNY JE O 5 DNÍ OD POSLEDNÉHO KONTAKTU 02.02. 2022 (STREDA).
NÁSTUP DO ŠKOLY NA PREZENČNÉ VYUČOVANIE Vo ŠTVRTOK 03. 02.2022

Podľa novej Vyhlášky ÚVZ SR platnej od 25.01.2022 sa nariaďujú opatrenia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 na 5 dní.

Deťom po ukončení izolácie sa po dobu nasledujúcich 5 dní neodporúča zúčastňovať mimovyučovacích aktivít, pri ktorých by sa stretávali s deťmi z iných tried a škôl.