triedna kniha  m365
 logo ms male  skd
 jedalen

OZNAM – Vážení rodičia MŠ!

Z dôvodu podozrenia na výskyt ochorenia Covid 19 u učiteľky MŠ mimoriadne prerušujeme na 2 dni  vyučovanie v dvoch triedach MŠ pri Oravici (MŠ 1-Ovečky a MŠ2 – Rybičky) podľa §2 odsek 6 vyhlášky č. 306/2008 Z.z. a Rozhodnutia MŠVVaŠ č.2020/15801:1-A1800 ods.3. do doby určenej RÚVZ . 

Obdobie využijeme na dôkladné vyčistenie a dezinfekciu priestorov MŠ pri Oravici.  

Ďakujem za pochopenie a vyprosujeme, aby čas doma strávený s dieťaťom bol pre vás požehnaním.