triedna kniha  m365
 logo ms male  skd
 jedalen

Zvyšovanie odbornej kvalifikácie pedagogických zamestnancov

Základná škola Rudolfa Dilonga Trstená realizuje v období od 1. 6. 2012 do 31. 5. 2014 dopytovo orientovaný projekt Podpora školy v regióne Orava v inovatívnej výučbe

Školenia absolvované v rámci projektu:

  1. Inovatívne stratégie vyučovania a učenia sa
  2. Efektívne metódy a formy vzdelávania
  3. Rozvoj čitateľskej gramotnosti
  4. Autorský zákon v praxi učiteľa
  5. Úprava dokumentov
  6. Manažment žiackych projektov