triedna kniha  m365
 logo ms male  
 jedalen

VYVÝŠENÉ ZÁHONY

Pamätám si časy, keď sme sa usmievali nad tým, že deti v Bratislave si mysleli, že krava je fialová. A už je to tu. Farbu kravy deti ešte dajú, ale čo rastie záhrade, to im veľmi nejde. Preto sme sa rozhodli trochu im to priblížiť formou školských záhonov. S ich pomocou sme vybudovali krásne záhony, namaľovali ich a osadili. Menší problém nastal s navozením zeminy, ale aj to sme prekonali. Dokonca nám pomohli aj žiaci so školského klubu. Na jar do nich vysadíme plodiny a bylinky a budeme čakať na plody našej práce. Verím, že deti si začnú vážiť nielen svoju prácu, ale aj prácu iných.

phoca thumb m 001

phoca thumb m 001

OZNAM - KARANTÉNA 2.B do 23.2.2022

Dobrý deň, vážení rodičia,  

na základe hlásenia  potvrdeného pozitívneho prípadu žiaka 2.B triedy  (s príznakmi) Ag samotestom na vírus spôsobujúci ochorenie COVID-19 zo dňa 19.2.2022 (sobota), zostávajú žiaci 2.B a úzke kontakty pedagógov, ktorí nemajú Výnimku z karantény, v domácej karanténe určenej do 23.2.2022.

POSLEDNÝ KONTAKT S POZITÍVNE TESTOVANOU OSOBOU BOL V PIATOK 18.2.2022.

KARANTÉNA ZAČALA PLYNÚŤ V SOBOTU 19.2. 2022.
POSLEDNÝ DEŇ KARANTÉNY JE O 5 DNÍ OD POSLEDNÉHO KONTAKTU v STREDU 23.2. 2022.  

NÁSTUP DO ŠKOLY NA PREZENČNÉ VYUČOVANIE BUDE VO ŠTVRTOK 24.2.2022.

Deťom po ukončení izolácie sa po dobu nasledujúcich 5 dní neodporúča zúčastňovať mimovyučovacích aktivít, pri ktorých by sa stretávali s deťmi z iných tried a škôl. Odporúča sa respirátor. Nakoľko triedy odchádzajú opätovne do karantén, potvrdzujú sa mnohé príznaky až na 7. deň. Žiaci pri nástupe do školy nesmú prejavovať 24 hodín predtým žiadne príznaky ochorenia. Ani žiaden člen rodiny.  Pri návrate do školy odovzdáte za svoje dieťa Vyhlásenie o bezpríznakovosti.

Žiaci v karanténe sa pripájajú na vyučovanie podľa normálneho rozvrhu hodín. Žiaci s Výnimkou z karantény sa učia normálne v škole.

Výnimku z karantény potvrďte prosím triednej učiteľke cez EduPage alebo v škole v pondelok ráno na tlačive svojím podpisom.

Ďakujem,  s pozdravom ostávam.

Vyprosujem požehnané dni.

OZNAM - KARANTÉNA 1.A do 20.2.2022

Na základe dnešného nahlásenia (16.2. v stredu ) potvrdeného pozitívneho prípadu žiaka s príznakmi z 1.A triedy Ag samotestom na vírus spôsobujúci ochorenie COVID-19 ), pôjdu žiaci 1. A triedy do domácej karantény.


POSLEDNÝ KONTAKT S POZITÍVNE TESTOVANOU OSOBOU BOL 15.2. //utorok
KARANTÉNA ZAČALA PLYNÚŤ 16.2. 2022 // v stredu
POSLEDNÝ DEŇ KARANTÉNY JE O 5 DNÍ OD POSLEDNÉHO KONTAKTU 20.02. 2022 //nedeľa
NÁSTUP DO ŠKOLY v pondelok 21. 02.2022.

Žiaci s Výnimkou, ktorú potvrdíte triednemu učiteľovi cez Edupage alebo písomne v škole na tlačive Vyhlásením o výnimke, môžu zostať na prezenčnom vyučovaní v škole.

Žiaci sa budú pripájať na vyučovanie podľa normálneho ROZVRHU HODÍN. 

Prosím o dodržiavanie karantény žiakov a dohliadnutie na pripájanie na vyučovanie.
Sledujte svoje dieťa, v prípade pozitivity kontaktujte svojho lekára.

Po ukončení izolácie sa po dobu nasledujúcich 5 dní neodporúča zúčastňovať mimovyučovacích aktivít, pri ktorých by sa stretávali so žiakmi z iných tried a škôl a odporúča sa mať tvár prekrytú respirátorom. Často sa v triede vírus opakuje.

V prípade otázok kontaktujte triedneho učiteľa.

Ďakujem, s pozdravom ostávam. Vyprosujem požehnané dni.