triedna kniha  m365
 logo ms male  skd
 jedalen

OZNAM – rodičia MŠ 1 a MŠ 5!

Milí rodičia,
na základe pozitívneho výsledku testovania 3 učiteliek MŠ a dôvodného podozrenia na vírus spôsobujúci ochorenie COVID-19 u dvoch ďalších učiteliek MŠ mimoriadne prerušujeme na 1 týždeň od 19.10.2020 do 23.10. 2020 vyučovanie v dvoch triedach MŠ 5-Včielky na Námestí M. R. Štefánika a MŠ 1- Ovečky pri Oravici podľa §2 odsek 6 vyhlášky č. 306/2008 Z.z. a Rozhodnutia MŠVVaŠ č.2020/15801:1-A1800 ods.3.


AK SA SITUÁCIA VYVINIE INAK, budeme Vás v strede týždňa informovať.

Od pondelka 19.10. nie ste v nariadenej karanténe, pretože posledný kontakt s učiteľkami bol 6.10 a 8.10. Budeme vás informovať o situácií, ktorú nechceme podceniť, nakoľko vo vyučovacom procese MŠ dochádza aj k blízkym osobným kontaktom. V prípade príznakov Vášho dieťaťa nás prosím urýchlene kontaktujte.

Ďakujeme za pochopenie, ani pre nás nie je rozhodnutie jednoduché. Priali by sme si mať v MŠ všetky deti, ale súčasná situácia nám to vôbec neumožňuje.

Ďakujeme, že spoločne zvládneme situáciu a čoskoro sa v plnom zdraví stretneme v škôlke.