triedna kniha  m365
 logo ms male  skd
 jedalen

OZNAM – Vážení rodičia detí MŠ na Námestí M. R. Štefánika

Na základe potvrdeného pozitívneho prípadu nepedagogického zamestnanca na vírus spôsobujúci ochorenie COVID-19 mimoriadne prerušujeme na 1 deň v piatok 9.10. 2020  vyučovanie v troch triedach MŠ na Námestí M. R. Štefánika  (MŠ 3-Sovičky a MŠ4 – Mravčekovia, MŠ 5- Včielky) podľa §2 odsek 6 vyhlášky č. 306/2008 Z.z. a Rozhodnutia MŠVVaŠ č.2020/15801:1-A1800 ods.3. do doby určenej RÚVZ .

Z RÚVZ nás zatiaľ nekontaktovali, preto ešte nie ste v nariadenej karanténe, ale odporúčame vyhýbať sa ďalším osobným stretnutiam. Budeme vás informovať o ďalšom postupe. Situáciu nechceme podceniť, nakoľko vo vyučovacom procese  MŠ  dochádza aj k blízkym osobným kontaktom.

Obdobie využijeme na dôkladné vyčistenie a dezinfekciu priestorov MŠ na Námestí M. R. Štefánika. 

Ďakujeme za pochopenie a vyprosujeme, aby čas doma strávený s dieťaťom bol pre vás požehnaním.