triedna kniha  m365
 logo ms male  skd
 jedalen

OZNAM - KARANTÉNA 2. B do 8.2. 2022

Dobrý deň, vážení rodičia,  

na základe hlásenia  potvrdeného pozitívneho prípadu žiačky 2.B triedy  (s príznakmi) Ag samotestom na vírus spôsobujúci ochorenie COVID-19 zo dňa 4.2.2022 (piatok), zostávajú žiaci 2.B a úzke kontakty pedagógov v domácej karanténe určenej do 8.2.2022.

Žiaci sa budú učiť z domu podľa dištančného RH.

POSLEDNÝ KONTAKT S POZITÍVNE TESTOVANOU OSOBOU BOL VO ŠTVRTOK 3.2.2022

KARANTÉNA ZAČALA PLYNÚŤ V PIATOK 4.2. 2022.
POSLEDNÝ DEŇ KARANTÉNY JE O 5 DNÍ OD POSLEDNÉHO KONTAKTU v UTOROK 8.2. 2022  

NÁSTUP DO ŠKOLY NA PREZENČNÉ VYUČOVANIE BUDE V STREDU 9.2.2022

Podľa novej Vyhlášky ÚVZ SR platnej od 25.01.2022 sa nariaďujú opatrenia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 na 5 dní.  

Deťom po ukončení izolácie sa po dobu nasledujúcich 5 dní neodporúča zúčastňovať mimovyučovacích aktivít, pri ktorých by sa stretávali s deťmi z iných tried a škôl. Odporúča sa respirátor.

Nakoľko triedy odchádzajú opätovne do karantén, potvrdzujú sa mnohé príznaky až na 7. deň.

Žiaci pri nástupe do školy nesmú prejavovať 24 hodín predtým žiadne príznaky ochorenia. Ani žiaden člen rodiny.  Pri návrate do školy odovzdáte za svoje dieťa vyhlásenie o bezpríznakovosti.

Ďakujem,  s pozdravom ostávam. Vyprosujem požehnané dni.