triedna kniha  m365
 logo ms male  skd
 jedalen

OZNAM – triedy 2.stupňa sa vyučujú dištančnou formou od 01.12.2021

Vážení rodičia!

Na základe Vyhlášky 265 RÚVZ Dolný Kubín sa  žiaci 2.stupňa (ročníky 5.- 9.) budú od 1.12.2021 vyučovať DIŠTANČNOU formou. Do odvolania.

Žiaci sa budú vyučovať dištančnou formou podľa upraveného rozvrhu hodín.

Prosíme o dohliadnutie na pripojenie na vyučovacie hodiny.

Pred nástupom do školy použite Ag samotest a pošlite Čestné vyhlásenie o bezpríznakovosti cez Edupage.

Ďakujeme za pochopenie a vyprosujeme veľa zdravia a požehnania počas dištančnej výučby žiakov. 

V prípade potreby nás neváhajte kontaktovať.