triedna kniha  m365
 logo ms male  skd
 jedalen

INFORMÁCIE pre rodičov vyučovanie v školskom roku 2021-2022

Vážení rodičia!

Za účelom bezpečného prostredia v škole Vám zasielame pár informácií ku začiatku školského roka. Pre vyučovanie bude platiť ŠKOLSKÝ SEMAFOR. Nastupujeme v zelenej fáze. Budeme sa učiť prezenčne. Počas roka budeme postupovať podľa COVID AUTOMATU.

Všetky dokumenty je možné poslať aj cez EduPage v module „Žiadosti/Vyhlásenia

 

Pri nástupe do školy v zelenej fáze:

  • V škole bude fungovať ranný filter.
  • Žiak bude mať prekryté horné dýchacie cesty počas celého vyučovania okrem TSV (výnimka podľa aktuálnej vyhlášky: dieťa do 6.rokov, poruchy autistického spektra, mentálne postihnutie, pri výkone športu).
  • Do školskej tašky prosíme pribaliť aspoň jedno náhradné rúško a hygienické vreckovky.
  • Pred vstupom do školy žiak použije dezinfekciu. V triede si pravidelne umýva ruky.
  • Pred vstupom do budovy dodržiava rozostupy, nepremiešava sa zbytočne so žiakmi iných tried.
  • Rodič môže sám ospravedlniť svoje dieťa na 5 dní po sebe idúcich. Vtedy nemá nárok na OČR. Na viac dní ospravedlňuje lekár.
  • Pri každom prerušení vyučovania na viac ako 3 dni rodič odovzdáva nové Vyhlásenie o bezpríznakovosti.

KEDY sa budeme učiť DIŠTANČNE.

Ak sa v triede vyskytne žiak alebo zamestnanec pozitívny na ochorenie COVID-19, idú žiaci z triedy a zamestnanci, ktorí boli úzkom kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 do 10-dňovej karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény). Pokiaľ výsledok RT-PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň karantény je negatívny a žiak alebo zamestnanec nemá žiadne príznaky COVID-19, karanténa môže byť ukončená po 7 dňoch.

Osoby, u ktorých bolo potvrdené ochorenie COVID-19 idú do domácej izolácie. Domáca izolácia trvá po dobu 10 dní od dátumu vykonania PCR-RT testu s pozitívnym výsledkom,
pokiaľ sa počas posledných troch dní tejto doby u tejto osoby nevyskytol ani jeden z klinických  príznakov ochorenia COVID-19.

Domácu karanténu podľa aktuálnej vyhlášky ÚVZ nie je možné predčasne ukončiť po obdržaní negatívneho RT-PCR testu.

JE MOŽNÁ IBA VÝNIMKA Z KARANTÉNY, ak rodič pošle Oznámenie o výnimke z karantény - Príloha č. 2. ak

  • Žiak prekonal COVID- 19 za posledných 180 dní (potvrdenie RT-PCR testom, testom na protilátky);
  • Žiak je zaočkovaný 2. dávkami;
  • Žiak je zaočkovaný 1.dávkou do 180 dní od prekonania COVID;

Ak sa vyskytne COVID-19 vo Vašej domácnosti, zostáva v karanténe iba Vaše dieťa ako úzky kontakt. Ostatní žiaci sa učia v škole.

V prípade samotestovania počas roka a POZITÍVNEHO výsledku žiaka to oznámite triednemu učiteľovi a kontaktujete svojho lekára. Žiak zostáva doma.

ORANŽOVÁ FÁZA

vyučujeme sa v škole – žiaci už odovzdali VYHLÁSENIE o BEZPRÍZNAKOVOSTI

 2021 orange covid

 

ČERVENÁ FÁZA

stále sa učíme prezenčne – zatvoria sa iba triedy s pozitívnym žiakom, učiteľom. Platí výnimka z karantény (Príloha č.2)

 2021 red covid

Príznaky ochorenia na COVID -19

Prajem nám všetkým požehnaný, pokojný školský rok.