triedna kniha  m365
 logo ms male  skd
 jedalen

Svätý František - patrón triedy Ovečiek

Dňa 04.10.2023 sa deti z triedy Ovečiek v MŠ s radosťou zapojili do osláv sv. FRANTIŠKA z Assisi, patróna triedy. Navštívili a prezreli si interiér františkánskeho kláštora, kde sa od bratov františkánov dozvedeli rôzne zaujímavosti z jeho života ako aj o reholi, ktorú založil. Taktiež si prezreli obraz i sochu s jeho podobizňou a spoločne mu v kaplnke zaspievali a predniesli prosby za svojich blízkych a rodinu. Poprosili svätého Františka, aby dal im zdravie a ochraňoval ich rodiny.

phoca thumb m 001