Formácia učiteľov

„Z plnosti srdca, hovoria ústa!“  (Lk 6,45)

Slová sú nevyhnutnou súčasťou interakcie medzi žiakom, učiteľom i rodičom. Učiteľ slovami často dokáže zmeniť vzniknutú situáciu, a preto je veľmi dôležité, čím si plní srdce. 

Ak máme srdce plné Ježiša, tak o tom budú svedčiť aj naše slová!

Vytlačiť