Projekty

Projekty 2020-2021

„Spolu múdrejší 2“

Školský digitálny koordinátor 2021

Premena školy na modernú

Realizácia projektu na ZŠ s MŠ R. Dilonga „Spolu múdrejší“

PROJEKT „Múdre hranie“ v materskej škole ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga

PROJEKT „ Zlepšenie vybavenia školskej jedálne 2021“

Telekom ENTER MICRO:BIT

ZELENÉ OÁZY 2020

ČÍTAME RADI... A BUDEME EŠTE VIAC

ENVIROPROJEKT

Projekt Hraj a neprestávaj!

Olympiáda netradičných športov- Projekt KIA z Nadácie Pontis

Rekonštrukcia školskej kaplnky z nadácie RENOVABIS „Aj pastorácia potrebuje adekvátne pristory“

Vytlačiť