Základné údaje o škole

  

Názov a sídlo školy

Telefónne čísla

  
  
  

Základná škola s materskou školou Rudolfa Dilonga

043/539 25 98 (sekretariát)

043/539 20 69 (jedáleň)

Hviezdoslavova 823/7

+421(0)911 246 284 (riaditeľ)

028 01 Trstená

+421(0)911 205 658 (zastupca)
  
+421(0)911  205 648 (jedáleň)
  
  

Zriaďovateľ školy

E-mailová adresa a webové sídlo školy

  
  
  

Rímskokatolícka cirkev - Biskupstvo Spišské Podhradie

zsdilong(at)zsdilong.sk

Spišská Kapitula 9

 www.zsdilong.sk

053 04 Spišské Podhradie

  
Zriaďovacia listina školy 1992
Zriaďovacia listina školy dodatok 2008
Zriaďovacia listina škola s materskou školou 2015
  
  

IČO školy

Sponzorský bankový účet

   
    
  

42434912

IBAN: SK63 0200 0000 0022 3420 1656

  

Vytlačiť