Ochrana osobných údajov

Povinné informovanie v zmysle ustanovenia § 60 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Zmluva o zabezpečení výkonu zodpovednej osoby

Záväzné zásady spracúvania osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov ZŠ

Súhlas so spracovaním osobných údajov MŠ

Vytlačiť