logo

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

Videoprezentácia školy

Vianočná akadémia 2019

MŠ akadémia

VIRTUÁLNA PREHLIADKA


Domov Domov Informácia o platbách
Informácia o platbách
Napísal PhDr. Mgr. Eva Ragalová   

Vážení rodičia,

vzhľadom na vzniknutú situáciu odporúčam nasledovné:

-   mesačné poplatky za ŠKD, stravu a pobyt dieťaťa v MŠ nechávame na zvážení rodičov, či trvalé príkazy ponechajú alebo zrušia (v období prerušenia vyučovania).

Pre MŠ podľa Zákon č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov §28 ods 7 písm b) „Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa, ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.“

Vzniknuté preplatky sa zákonným zástupcom budú vracať na konci školského roka, resp. sa preklopia do vyššieho ročníka. V prípade, že by rodina mala finančné problémy, budeme riešiť individuálne s každým osobne.

Čo sa týka poplatkov za CVČ - nakoľko krúžková činnosť sa momentálne nevykazuje, na konci školského roka sa bude alikvotná čiastka vracať zákonným zástupcom (samozrejme tým, ktorí už zaplatili aj za druhý polrok), tí korí ešte nezaplatili za druhý polrok, budú musieť vzniknutý nedoplatok uhradiť.

 

Nové odborné učebne

Modernizácia škôlky

Rekonštrukcia telocvične


Kto je online ?

Máme online 100 hostí 

Prevádzkované na Joomla!. Designed by: Free Joomla 1.5 Theme, cc top level domain. Valid XHTML and CSS.