triedna kniha  m365
 logo ms male  
 jedalen

OZNAM – trieda 8.B karanténa do 21.11.2021

Vážení rodičia!

Na základe potvrdeného pozitívneho prípadu na vírus spôsobujúci ochorenie COVID-19  ROZHODNUTÍM RÚVZ podľa Vyhlášky ÚVZ SR č. 252/2021 - § 3 zo dňa 11.11.2021zostávajú žiaci v 8.B triedy v povinnej domácej karantény určenej do 21.11. 2021.

Nástup žiakov na prezenčné vyučovanie do školy bude v pondelok 22.11.2021.

Žiaci sa budú zatiaľ vyučovať dištančnou formou podľa upraveného rozvrhu hodín. Prosím o dohliadnutie na pripojenie na vyučovacie hodiny. Bude Vás kontaktovať triedny učiteľ. V prípade potreby technickej pomoci kontaktujte aj zástupcu RŠ na 0911 205 658;

V prípade prejavov príznakov u Vášho dieťaťa prosím kontaktujte svojho obvodného lekára a dajte nám ihneď vedieť.

Pred nástupom do školy použite Ag samotest a pošlite Čestné vyhlásenie o bezpríznakovosti cez Edupage.

posledný kontakT s pozitívne testovanou osobou BOL vO ŠTVRTOK 11.11.2021.   

KARANTÉNA ZAČALA PLYNÚŤ v PIATOK 12.11. 2021.

KARANTÉNA SKONČÍ o 10 dní od posledného kontaktu 21.11. 2021.

NÁSTUP ŽIAKOV DO ŠKOLY BUDE 22.11.2021.

 

PROSÍME O DODRŽIAVANIE KARANTÉNY ŽIAKOV.

Ďakujeme za pochopenie a vyprosujeme veľa zdravia a požehnania počas domácej karantény žiakov. 

Celkový zoznam opatrení COVID 19 publikovaných v školskom roku 2021/2022

Škola funguje podľa školského semaforu.
 
Podľa nového školského COVID automatu sa školy nebudú zatvárať celoplošne a budú otvorené vo všetkých farbách okresu.
Prerušenie vyučovania bude iba v jednotlivých triedach ak sa v triede vyskytne pozitívny žiak alebo zamestnanec.
 
Vtedy trieda prechádza na dištančné vyučovanie a žiaci pôjdu do karantény podľa platných vyhlášok a nariadení.
 
Publikované 19. 02. 2022: OZNAM - KARANTÉNA 2.B do 23.2.2022
Publikované 16. 02. 2022: OZNAM - KARANTÉNA 1.A do 20.2.2022
Publikované 12. 02. 2022: OZNAM - KARANTÉNA 7.A do 16.2.2022
Publikované 10. 02. 2022: OZNAM - KARANTÉNA 8.A a 8.B do 15.2.2022
Publikované 04. 02. 2022: OZNAM - KARANTÉNA 2. B do 8.2. 2022
Publikované 03. 02. 2022: OZNAM - KARANTÉNA 8.A a 8.B do 7.2.2022
Publikované 03. 02. 2022: OZNAM - KARANTÉNA 9.A do 7.2.2022
Publikované 03. 02. 2022: OZNAM - KARANTÉNA 7.A do  06. 02. 2022
Publikované 31. 01. 2022: OZNAM – karanténa 5.A do 02. 02.2022
Publikované 31. 01. 2022: OZNAM – karanténa 4.A do 02.02.2022
Publikované 25. 01. 2022: OZNAM – KARANTÉNA 2.A  do 30.01.2022
Publikované 24. 01. 2022: OZNAM – KARANTÉNA 1.A  do 31.01.2022
Publikované 24. 01. 2022: OZNAM – KARANTÉNA 2.B do 31.01.2022
Publikované 24. 01. 2022: OZNAM – KARANTÉNA 9.A do 31.01.2022
Publikované 21. 10. 2021: OZNAM - Karanténa 6.A trieda do 30. 10. 2021 
 

OZNAM 29.03.2021

Vážení rodičia detí 1. B triedy a MŠ Mravčekovia!


Z dôvodu potvrdenia ochorenia na Covid-19 u rodinných príslušníkov 2 detí týchto tried a po konzultácií s RÚVZ, bude pre tieto 2 triedy v dňoch 30.3.- 1.4. nariadená izolácia

Deti zostávajú doma, žiaci 1.B prechádzajú na dištančné vyučovanie (30.3 a 31.3.)   

Prosíme o dôsledné sledovanie Vás a Vašich detí, či neprejavujú príznaky ochorenia. V prípade, že sa príznaky vyskytnú a bude u vás potvrdená pozitivita, bezodkladne informujte triednu učiteľku. 

Odporúčame najskôr na 5. deň testovanie dospelých (od posledného kontaktu detí v piatok 26.3.), s možnosťou pretestovať aj dieťa.  

Tieto dni využijeme na dôkladnú dezinfekciu všetkých priestorov.  


Ďakujeme a vyprosujeme Vám veľa zdravia a Božieho požehnania. 

Vážení RODIČIA MŠ 3 - SOVIČKY

Na základe potvrdeného pozitívneho prípadu pedagogickej zamestnankyne MŠ zo dňa 16.11.2020 na vírus spôsobujúci ochorenie COVID-19 zostávajú deti (úzke kontakty pozitívnej učiteľky) z triedy MŠ3 - Sovičky, v povinnej domácej karanténe určenej do 22.11.2020. Nástup detí do MŠ bude v pondelok 23.11.2020.

 
Prosím sledujte svoje dieťa a v prípade prejavov príznakov u Vášho dieťaťa kontaktujte svojho obvodného lekára a dajte nám ihneď vedieť.  
 
Posledný kontakt s pozitívne testovanou osobou BOL vo ŠTVRTOK 12.11.2020.
 
KARANTÉNA SKONČÍ o 10 dní od posledného kontaktu 22.11.2020.
 
NÁSTUP DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY BUDE v pondelok 23.11.2020.
 
PROSÍME O DODRŽIAVANIE KARANTÉNY DETÍ.
 
Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu. Mrzí nás, že nemôžeme plynule pokračovať v riadnom režime, ale veríme, že Dobrý Boh nás cez tento čas prevedie. Vyprosujeme Vám Jeho požehnanie a tešíme sa na ďalšie stretnutia.

OZNAM - karanténa MŠ2 - Rybičky

Vážení RODIČIA MŠ 2-RYBIČKY 

Na základe potvrdeného pozitívneho prípadu pedagogickej zamestnankyne MŠ zo dňa 7.11.2020 na vírus spôsobujúci ochorenie COVID-19 zostávajú deti (úzke kontakty pozitívnej učiteľky) z triedy MŠ2 - Rybičky v povinnej domácej karanténe určenej do 15.11.2020. Nástup detí do MŠ bude v pondelok 16.11.2020. 

Prosím sledujte svoje dieťa a v prípade prejavov príznakov u Vášho dieťaťa kontaktujte svojho obvodného lekára a dajte nám ihneď vedieť.  

Posledný kontakt s pozitívne testovanou osobou BOL vo ŠTVRTOK 05.11.2020. 

KARANTÉNA SKONČÍ o 10 dní od posledného kontaktu 15.11.2020. 

NÁSTUP DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY BUDE v pondelok 16.11.2020. 

PROSÍME O DODRŽIAVANIE KARANTÉNY DETÍ. 

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu. Mrzí nás, že nemôžeme plynule pokračovať v riadnom režime, ale veríme, že Dobrý Boh nás cez tento čas prevedie. Vyprosujeme Vám Jeho požehnanie a tešíme sa na ďalšie stretnutia.