triedna kniha  m365
 logo ms male  
 jedalen

Realizácia projektu na ZŠ s MŠ R. Dilonga „Spolu múdrejší“

V školskom roku 2020/2021 sa v základnej škole realizoval projekt „Spolu múdrejší“.

Cieľom rozvojového projektu MŠVVaŠ SR „Spolu múdrejší“ bolo podporiť školy, ktoré prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania dovzdelávavali svojich žiakov ohrozených školským neúspechom, resp. s nedostatočným dištančným vzdelávaním alebo potrebou individuálneho prístupu. Zároveň vytvárali podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a zručností v stanovenom rozsahu.

Do projektu sa zapojilo 6 učiteľov, ktorí spolu s koordinátorkou projektu  realizovali doučovania skupinovou alebo v individuálnou formou (podľa potrieb žiakov). Učitelia podľa záujmu žiakov vytvorili skupiny v počte 3 – 5 žiakov.

Veríme, že snaha našich učiteľov pri doučovaní žiakov (individuálne alebo v skupinách) prispela k zlepšeniu vedomostí a následne aj vzdelávacích výsledkov našich žiakov. 

Pôstna výzva 2023 - tretí týždeň

3. týždeň – 6.3. – 12.3.2023

Tretia bolesť – Strata dvanásťročného Ježiša v chráme

Keď mal dvanásť rokov, tiež išli, ako bývalo na sviatky zvykom. A keď sa dni slávností skončili a oni sa vracali domov, zostal chlapec Ježiš v Jeruzaleme, čo jeho rodičia nezbadali. Nazdávali sa, že je
v sprievode. Prešli deň cesty a hľadali ho medzi príbuznými a známymi. No nenašli. Vrátili sa teda
do Jeruzalema a tam ho hľadali. Po troch dňoch ho našli v chráme. 

Lk 2, 42 - 46

2023 post 3 tyzden

 

PROJEKT „Múdre hranie“ v materskej škole ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga

Vďaka podpore MŠVVaŠ získala naša materská škola v rámci projektovej výzvy „Múdre hranie 2021“ dotáciu v sume 1.000 Eur.

Finančné prostriedky boli využité na nákup nových kníh pre deti v MŠ, nových encyklopédií,  matematicko-interaktívnych hier, bádateľských pomôcok  na detské pokusy, detské pracovné náradie v kufríku, Logické hry- rôzne labyrinty, magnetické mozaiky,  prevliekačky, spoločenské hry- napr. Cesta okolo zeme, Raketová hra i  Detské CD a DVD (CD Škola hrou, Rapotáčik, DVD ROK).

Najviac potešili deti knihy s hovoriacim perom. Pracovné náradie využijeme pri vyvýšenom záhone, kde sa postaráme o zeleninu, ktorú sme si sami zasadili. Nové licencie vzdelávacích programov využijeme na interaktívne tabule. Zaujímavé magnetické hry a mozaiky, mikroskopy, detské spoločenské hry a veľa krásnych nových hračiek naučí deti nielen múdro sa hrať, ale aj zažiť v našej materskej škole nové a krásne dobrodružstvá.

phoca thumb m 001

PROJEKT „ Zlepšenie vybavenia školskej jedálne 2021“

ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga získala z MŠVVaŠ v rámci dotácie na zlepšenie vybavenia školskej jedálne 5.000 Eur v rámci výzvy vyhlásenej vo februári 2021. 

Cieľom projektu je zlepšenie vybavenia školských jedální v základných školách:

Zakúpili sme:

  1. umývačku riadu s príslušenstvom do veľkokapacitných kuchýň s vysokou produktivitou, hornými a dolnými rotačnými umývacími a oplachovými ramenami, energeticky úspornú s nastavením dávkovačov cez ovládací panel.
  1. Profesionálnu škrabka na zemiaky s náplňou na 40 kg, nerezová s možnosť ošúpať nielen zemiaky, ale aj zeleninu, s prívodom vody a prívodnou hadicou a samostatnou časťou na odpad.

phoca thumb m 002

ZELENÉ OÁZY 2020

Názov projektu: Zdravie z vlastnej záhrady

Osoba zodpovedná za realizáciu projektu:           Mgr. Peter Žatko

Projekt bol podporený sumou vo výške 1.150,00 eur. Z iných zdrojov sa nám podarilo získať 300,00 eur.

Naším cieľom bolo vytvoriť zelenú, živú, voňavú a liečivú záhradu pre žiakov, rodičov a priateľov Základnej školy s materskou školou R. Dilonga v Trstenej. Vznikne tak miesto nie len na oddych ale aj na vzdelávanie.

Samozrejme by sme to nedokázali bez našich partnerov. Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie Ekopolis a spoločnosti Slovnaft a.s., v celkovej sume 1150,0 eur. Na projekte sa finančne podieľali aj Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Spišské Podhradie, Rímsko- katolícky farský úrad Trstená a Združenie rodičov pri ZŠ s MŠ R. Dilonga v Trstenej, ktorí nás podporili sumou spolu vo výške 300,0 eur.

Po dlhých rokoch sa nám konečne podarilo vynoviť okolie našej školy. Zanedbanú zadnú časť, kde si veselo bujnela burina, sme za pomoci žiakov a učiteľov premenili na Semiramidine visuté záhrady. Vybudovali vyvýšené záhony na pestovanie vlastných byliniek. Tie následne spracujeme a vyrobíme z nich rôzne voňavé vrecúška a čajíky. Tieto vrecúška by sme radi použili nie len na vlastnú spotrebu ale aj na obdarovanie najbližších. Týmito aktivitami by sme podporili rozvoj motorických zručností u žiakov, podporovali sociálne väzby v komunite ako aj vzťah k prírode. 

 Aktivitač.1: Výroba záhonov

Veď to musíme mať za týždeň hotové. Som si pomyslel, ale bol som mierne naivný. Prirodzená zručnosť sa medzi deťmi pomaly vytráca. Ešteže aspoň vďaka takýmto projektom trochu pričuchnú k manuálnej práci. Čo sa im ale uprieť nedá, je snaha. Mnohí bez hundrania pracovali a často krát pomáhali aj vo svojom voľnom čase. Pílili, hobľovali, maľovali a spájali. Iná partia vykonávala výkopové a zemné práce.  Aj keď to niekedy pripomínalo firmu ,, A je to“, podarilo sa nám vyvýšené záhony dokončiť.

Aktivita č.2: Sušíme bylinky                                                          

Keďže naše bylinky ešte nevyrástli, väčšinu byliniek na vrecúška sme pozbierali v prírode a doma. Som neveril, koľko ľudí na Orave pestuje doma nejaké bylinky. Dúška, repík, prvosienky, podbele, mäta, šalvia, tymian a ďalšie. Ďakujem všetkým, ktorí boli ochotný pomôcť niečo nasušiť. O rok už budeme sušiť vlastnoručne dopestované a tie budú ešte lepšie, lebo budú naše, s láskou dopestované.

Aktivita č. 3: Výroba vrecúšok

Kým chlapci mali na starosti stavebnú časť, naše dievčatá sa pustili do výroby vrecúšok pod vedením p. učiteľky Dlholúckej. Nakúpili látku a pustili sa do výroby. Strihali, plnili a vyšívali.

phoca thumb m 001

2021 ekopolis  2021 zelene oazy  2021 slovnaft