logo

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

Videoprezentácia školy

Vianočná akadémia 2019

MŠ akadémia

VIRTUÁLNA PREHLIADKA


Domov Aktuality 2018-2019 OZNAM – stravovanie od septembra 2019
OZNAM – stravovanie od septembra 2019
Napísal PhDr. Mgr. Eva Ragalová   

V súvislosti s novelou zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v oblasti poskytovania dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom žiaka (ďalej „dotácia na stravu“) účinnej od 1. 1. 2019 bude dotácia na stravu od 01.09.2019 poskytovaná na všetkých prihlásených žiakov 1. aj 2. stupňa ZŠ.

 

Zákonný zástupca žiaka prihlasuje svoje dieťa do zariadenia školského stravovania / našej Školskej jedálne prostredníctvom „Zápisného lístka stravníka“ (§ 9 vyhlášky č. 330/2009 Z. z.). Prihlášku dostane každý žiak.

 

V súvislosti s novelou zákona pripomíname dôležitosť a zodpovednosť prihlasovania a odhlasovania zo stravy z dôvodu, že dotácia na stravu sa bude poskytovať len za každý deň, v ktorom sa žiak zúčastnil výchovno-vzdelávacieho procesu.

 

!!! Upozorňujeme, že ak dieťa nebude prítomné na vzdelávaní v základnej škole a nebolo odhlásené zo stravy, dotáciu zariadenie školského stravovania si nemôže uplatniť. Vtedy je doplatok rodiča v plnej výške hodnoty stravy!

·         Riaditeľ školy na základe „Zápisného lístka stravníka“ príjme dieťa rozhodnutím o prijatí na stravovanie do zariadenia školského stravovania (podľa § 5 ods. 6 zákona č. 596/2003 Z. z.).

·         Použitie dotácie: Ak je schválený finančný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov, ktorý uhrádza zákonný zástupca nižší ako výška dotácie na stravu, zostávajúci rozdiel sa môže použiť na prevádzkové náklady v zariadení školského stravovania. V prípade vyššieho schváleného finančného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov ako  je výška dotácie na  stravu, zákonný zástupca dieťaťa uhrádza rozdiel.

·         Diétne stravovanie: Ak zariadenie školského stravovania nezabezpečuje diétne stravovanie a zákonný zástupca dieťaťa predloží doklad od ošetrujúceho lekára, že zdravotný stav dieťaťa vyžaduje osobitne stravovanie, zriaďovateľ vyplatí poskytnutú dotáciu zákonnému zástupcovi dieťaťa.

Akékoľvek informácie poskytneme osobne alebo na tel. čísle 043/5392 598.

 

PRIHLÁŠKY

 

Nové odborné učebne

Modernizácia škôlky

Rekonštrukcia telocvične


Kto je online ?

Máme online 244 hostí 

Prevádzkované na Joomla!. Designed by: Free Joomla 1.5 Theme, cc top level domain. Valid XHTML and CSS.