logo

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

Videoprezentácia školy

Vianočná akadémia 2019

MŠ akadémia

VIRTUÁLNA PREHLIADKA


Domov Aktuality 2013-2014 Dramatizácia rozprávky
Dramatizácia rozprávky
Napísal Asistentka Mgr. Mária Pakosová   

Vyučovací predmet DRAMATICKÁ VÝCHOVA na 1. stupni
Dramatická výchova vychádza z vnútorných potrieb dieťaťa a môže smerovať k sebarealizácii v procese sebarozvíjania, ktorý závisí od toho:
-ako človek sám seba vidí, vníma, hodnotí (sebapoňatie),
-ako je človek schopný riadiť si vlastný život (sebaregulácia).


Cieľom učiva tvorivej dramatiky je dramaticky vyjadriť námet situáciu podľa samostatného výberu rôznymi metódami dramatickej výchovy.  Prostredníctvom hrania rolí deti dramatizujú vhodné rozprávky a príbehy.  Pokúšajú sa voľne vyjadriť pocity a asociácie, ktoré vyvolávajú prvé herecké dotyky pri kontakte s človekom, živou i neživou prírodou. Variabilne a tvorivo využívajú rôzny inšpiratívny materiál  v dramatickej improvizácii. Tvorivá dramatika výrazne prispieva k odbúravaniu stresových situácií, napomáha k odstraňovaniu rečových defektov, pomáha deťom pri nadobúdaní sebavedomia a je vhodným prostriedkom relaxácie.

Dramatizácia rozprávky „Vlk a sedem kozliatok“ v nultom ročníku

Známu rozprávku Vlk a sedem kozliatok pochádzajúcu z pera bratov Grimmovcov, ktorú prebrali mnohé národy pozná každý.
Táto rozprávka je pre deti ako stvorená. Tým, že prostredníctvom zvierat sa deti  prenášajú do sveta dospelých, pomáha dieťaťu pri vzájomnej spolupráci, komunikácii a rozvíja jeho reč. Zároveň  učí intonovať prostredníctvom piesne, ktorá je v rozprávke prezentovaná, prináša dieťaťu radosť a uspokojenie. Rozprávka "O vlkovi a siedmych kozliatkach" je dobrým námetom pre dramatizáciu. Deti sa tu učia rozoznávať dobro a zlo, dobré a zlé správanie a núti ich premýšľať nad voľbou čo najvhodnejšieho správanie rozprávkových postáv. Tieto svoje skúsenosti potom môžu uplatniť aj v bežnom živote. Dramatizácia im dáva dostatok priestoru pre sebavyjadrovanie a spoluprácu medzi sebou.
Deti v nultom ročníku sa veľmi tešili na túto rozprávku. Najskôr sme rozprávku deťom s p. uč. Kadlubiakovou porozprávali, aby sme ich motivovali a zároveň pripravili na ďalšie činnosti.  Deti sme rozdelili do rolí podľa toho, čím chceli byť oni samé. Kozliatka mali pripravené rožky, kováč mal pripravené kladivko a mlynárovi nesmela chýbať múka. Každé dieťa bolo prínosom pre túto rozprávku, hrali sme, smiali sme sa a zároveň sa títo malí žiaci učili a ani nevedeli ako.  Tak ako sa na rozprávku tešili a pripravovali, zvládli nulťáci svoju rolu zodpovedne a perfektne ako veľkí žiaci.

 

Nové odborné učebne

Modernizácia škôlky

Rekonštrukcia telocvične


Kto je online ?

Máme online 98 hostí 

Prevádzkované na Joomla!. Designed by: Free Joomla 1.5 Theme, cc top level domain. Valid XHTML and CSS.