logo

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

Videoprezentácia školy

Vianočná akadémia 2019

MŠ akadémia

VIRTUÁLNA PREHLIADKA


Domov Aktuality 2011-2012 Základy podnikania
Základy podnikania
Napísal Lucia Medvecká   

Tak isto ako po minulé školské roky sa aj tento školský rok  v ZŠ R. Dilonga realizoval vzdelávací program „Základy podnikania“ ,ktorý viedla externá lektorka LUCIA MEDVECKÁ. Zámerom programu je poskytnúť praktické informácie o organizácií a fungovaní podniku. Žiaci 6.A a 6.B triedy v jednom týždni počas dvojhodinových stretnutí získali praktické informácie o organizácií a fungovaní podniku v systéme slobodného trhu a oboznámili sa so základnou ekonomickou terminológiou.

 

Výučba prebehla v duchu filozofie “škola hrou“ prostredníctvom zábavných hier, živých diskusií a činností v triede boli žiakom prezentované a vysvetľované základné princípy ekonomiky voľného trhu. Témy boli volené a štruktúrované tak, aby rozšírili a umocnili schopností žiakov učiť sa.

TÉMY KURZU:

1. ORGANIZÁCIA

Počas tejto témy sme spolu diskutovali o mnohých druhoch schopností a zdrojov nevyhnutných na to, aby sme mohli začať podnikať. Takisto sme sa rozprávali o bežných formách podnikateľských organizácií používaných na Slovensku. Vysvetlili sme si rôzne ekonomické pojmy ako napr: KAPITÁL, PRACOVNÍCI, NÁJOMNÉ, MZDY, PODNIK JEDNOTLIVCA, PARTNERSTVO.... a mnoho iných.

2. MANAŽMENT

V tomto tematickom bloku sme spolu s deťmi diskutovali o možnostiach svojho budúceho povolania a porozmýšľali sme o požiadavkách na vzdelanie pri rôznych povolaniach. Zamerala som sa aj na dôležitú kategóriu rozhodnutí a tou je  prijímanie nových zamestnancov. Spolu s deťmi sme si aj takýto prijímací pohovor vyskúšali. Dôraz som kládla aj na vypĺňanie ŽIADOSTI DO ZAMESTNANIA a tiež sme si ukázali čo všetko ma obsahovať ŽIVOTOPIS.

3. VÝROBA

V tomto bloku sme sa naučili určovať produktivitu práce, aké sú výhody hromadnej výroby, deľby práce a význam kontroly kvality. Žiaci sa zahrali na výrobcov a porovnávali výrobu pier jednotlivo tzv. kusová výroba a na „ montážnej linke „ tzv. Hromadná výroba. Musím uznať, že tento tematický blok zožal najväčší úspech, pretože žiaci mali za úlohu poskladať za 1 minútu čo najväčší počet pier a na konci si mohli pero nechať.

4. MARKETING

Úlohou tohto bloku je definovať marketing a činnosti, ktoré sú s nim spojené. V priebehu hodiny sme sa so žiakmi podieľali na rozhodovaní o cene, určenie rôznych stratégií reklamy, naučili sme sa význam reklamy a jej vplyv na prosperitu podniku. Taktiež sa zahrali na obchodných zástupcov firmy a naučili sa ako prezentovať výrobok a správať sa pri predaji výrobkov podniku. Téma bola veľmi zaujímavá a deti veľmi pobavila.

5. ETIKA

Zámerom bolo, aby žiaci porozumeli význam etiky v živote jednotlivca a jej vplyvu aj na oblasť podnikania. Spolu sme diskutovali o pojmoch etika, morálka, korupcia a o príčinách jej vzniku. Taktiež sme sa učili eticky rozhodovať na základe jednotlivých prípadových štúdií a modelových situácií. Analyzovali sme a porovnávali vlastný individuálny rebríček hodnôt so skupinovým.

Ku každému tematickému bloku žiaci obdržali.  Podnikateľské žurnály a odniesli si mnoho nových ekonomických pojmov. Žiakov neminula odmena a tiež aj CERTIFIKÁT o úspešnom absolvovaní programu Základy podnikania. Žiaci boli pozorný a veľmi tvorivý a preto verím, že si z programu veľa zapamätali a verím že budú v budúcnosti tými najlepšími podnikateľmi.

 

Nové odborné učebne

Modernizácia škôlky

Rekonštrukcia telocvične


Kto je online ?

Máme online 98 hostí 

Prevádzkované na Joomla!. Designed by: Free Joomla 1.5 Theme, cc top level domain. Valid XHTML and CSS.