logo

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

Videoprezentácia školy

Vianočná akadémia 2019

MŠ akadémia

VIRTUÁLNA PREHLIADKA


KOMPARO
Napísal PaedDr. Martina Dlholucká   

Dňa  26.apríla 2012 aj v našej škole prebehlo KOMPARO, t.j. priebežné testovanie žiakov
8. ročníka. Testy sú formované analogicky ako celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníkov  Testovanie 9 známe pod názvom MONITOR. Preto túto možnosť využili takmer všetci žiaci 8. ročníka ako prípravu na Testovanie 9.

KOMPARO je testovanie z predmetov matematika a tiež  slovenský jazyk a literatúra doplnený o testy všeobecných študijných predpokladov. No oproti minulým rokom boli teraz testy z matematiky obohatené o otázky z prírodovedného bloku (napr. chémia, fyzika) a testy
zo slovenského jazyka a literatúry zo spoločenského bloku (napr. dejepis, výchova umením).

Veríme, že „vyskúšanie si“ testov KOMPARO 8 prispeje v budúcom školskom roku k pozitívnym výsledkom našich žiakov na Testovaní 9.

 

Nové odborné učebne

Modernizácia škôlky

Rekonštrukcia telocvične


Kto je online ?

Máme online 112 hostí 

Prevádzkované na Joomla!. Designed by: Free Joomla 1.5 Theme, cc top level domain. Valid XHTML and CSS.