triedna kniha  m365
 logo ms male  
 jedalen

Spoločná KRÍŽOVÁ CESTA v škole (5.-9. roč.) a ADORÁCIA v kostole (1.-4.roč.)

Spoločná krížová cesta žiakov ZŠ bola prípravou na dnešnú nočnú adoráciu, ktorá začína po večernej svätej omši vo farskom kostole. Krížovú cestu sme spoločne obetovali za naše rodiny, za našu školu a každý si mohol dať aj osobný úmysel.

phoca thumb m 001

Krížová cesta v charite s 2.A

V piatok sme s 2.A navštívili náš Dom charity sv. Františka z Assisi, kde sme sa spolu so starkými pomodlili krížovú cestu. Pani učiteľka Majka Strapcová veľmi pekne hrala na gitare, a tak si naši starkí aj s chuťou zaspievali.

Ďakujeme Ti, Pane, za všetkých starých a chorých ľudí, ktorí s trpezlivosťou nesú svoj kríž a utrpenie obetujú za svoju spásu i za spásu druhých.

phoca thumb m 001

2022 DEŇ UČITEĽOV

Ďakujeme p. primátorke za uznanie práce našich učiteľov a milé darčeky. Oceňujeme, že si našla čas osobne nám prísť poďakovať za našu prácu a povzbudila nás do ďalšej náročnej práce so žiakmi, ktorú osobne veľmi dobre pozná. Veď sme s ňou mnohí pracovali i v škole ako s milou kolegyňou.

phoca thumb m 001

Anglický jazyk metódou Jolly Phonics

Na našej škole sa už od predškolského veku učí anglický jazyk metódou Jolly Phonics. Je to fonetická metóda, kde sa deti učia vizuálne rozoznávať jednotlivé hlásky a priraďovať k nim zvuk, ktorý počujú. Každú hlásku sa učia vyslovovať pomocou krátkej pesničky. Tým si rozširujú aj slovnú zásobu. V predškolskom veku by mali poznať všetky zvuky anglickej abecedy.

phoca thumb m 001

Čítanie sú otvorené dvere do čarovného sveta.

Spolu s deťmi zo Školského klubu sme mesiac Marec venovali knihám v našej školskej knižnici. Aj pár minút čítania denne má pozitívny účinok na naše zdravie. Znižuje stres, zlepšuje pamäť i koncentráciu a hlavne venuje našej duši pohladenie.

phoca thumb m 001