triedna kniha  m365
 logo ms male  
 jedalen

Spoločná KRÍŽOVÁ CESTA v škole (5.-9. roč.) a ADORÁCIA v kostole (1.-4.roč.)

Spoločná krížová cesta žiakov ZŠ bola prípravou na dnešnú nočnú adoráciu, ktorá začína po večernej svätej omši vo farskom kostole. Krížovú cestu sme spoločne obetovali za naše rodiny, za našu školu a každý si mohol dať aj osobný úmysel.

phoca thumb m 001

Krížovú cestu spoločne prešli žiaci 5.-9.ročníka spolu s učiteľmi a p. riaditeľkou, ktorú viedol p. kaplán Martin Tešla s hudobným doprovodom našich žiakov zo zboru Mária pod vedením Mgr. Strapcovej. S technikou pomohli p. uč. Rehákovi naši šikovní ôsmaci. Nakoniec sme sa pomodlili aj na úmysel sv. otca Františka a  s požehnaním sme pokojne odišli do svojich domovov. A žiaci 1.-4. ročníka sa boli v kostole pokloniť Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej.